Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Säkerhets- och trygghetsrådet

Säkerhets- och trygghetsrådet (STRÅ) och det utgör en del i kommunens säkerhetsarbete. Rådet är inte ett beslutande organ utan syftet är att arbeta för ökad samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Medlemmar och möten

Målsättningen är att medlemmarna i STRÅ är politiker och ledande tjänstemän från kommunala verksamheter och företrädare från andra organisationer och myndigheter med intresse för och anknytning till området.

STRÅ möts minst en gång per år. Då redovisas bland annat den sammantagna uppföljningen och utvärderingen av de olika arbeten som har skett inom respektive område i Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun.

Ta del av minnesanteckningar från STRÅ-möten.

Övriga aktiviteter

I de fall rådet anser att resurser ska kraftsamlas mot en identifierad lägesbild eller problembild som inte finns i handlingsprogrammet ska förslaget analyseras, kostnadsberäknas och formuleras till ett ärende och skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut. En särskild beredningsgrupp utses lämpligen då denna typ av frågor blir aktuella.

 

Läs mer om säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-15
Sidansvarig: Anna Hesselgren