Kommunala Anhörigrådet

Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för anhörigas organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

KAR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Samråden, överläggningarna m.m handlar om frågor som rör stöd till anhöriga och de sociala stödverksamheter som görs av frivilliga hos äldre och funktionshindrade i eget eller särskilt boende.

Kommunala Anhörigrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 7-10 representanter från lokala frivilligorganisationer.

KAR har fyra sammanträden per år och även fyra sammanträden för arbetsutskottet. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i KAR via "sök politiker".

Organisationer som är representerade i Anhörigrådet

  • Nyköpings Demensförening
  • FUB
  • Föreningen AMD
  • Hjortensbergskyrkan
  • IFSAP
  • Röda Korset
  • SPES Sörmland
  • Svenska kyrkan 

Arbetsutskott

10:00 - 12:00

Lokal: Stadshuset, Avsikten

Sammanträden

10:00 - 12:00

Lokal: Stadshuset, B-salen

Datum

Dag

 

Datum

Dag

29/1

Måndag

 

12/2

Måndag

24/4

Tisdag

 

7/5

Måndag

3/9

Måndag

 

17/9

Måndag

12/11

Måndag

 

26/11

Måndag

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-15
Sidansvarig: Ellinor Eriksson