Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. 

KPR väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 15 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

KPR har fem sammanträden per år och även fem arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i KPR via "sök politiker".

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-16
Sidansvarig: Ellinor Eriksson