Kommunala Funktionshinderrådet

Kommunala Funktionshinderrådet (KFR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för föreningar som organiserar personer med funktionsnedsättning och kommunens styresler och nämnder.

KFR väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 10-14 personer valda från de olika handikapporganisationerna. KFR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Rådet har fyra sammanträden per år och fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i KFR via "sök politiker".

Föreningar som är representerade i rådet:

 • Demensföreningen
 • DHR
 • Diabetesföreningen
 • Föreningen för barn, unga och vuxna med funktionsstörning (FUB)
 • HjärtLungsjukas Förening (HLF)
 • Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 • Intresseförbundet för schizofreni (IFSAP)
 • Neuroförbundet
 • Parkinsonföreningen
 • Psoriasisföreningen
 • Reumatikerföreningen (R)
 • RPT
 • SimSällskapet för Handikappade i Nyköping
 • Synskadades Riksförbund (SRF)

Arbetsutskott

15:00 - 17:00

Lokal: Stadshuset, Avsikten

Sammanträden

15:00 - 17:00

Lokal: Stadshuset, B-salen

Datum

Dag

Datum

Dag

7/2

Onsdag

21/2

Onsdag

18/4

Onsdag

3/5

Torsdag

19/9

Onsdag

3/10

Onsdag

31/10

Onsdag

14/11

Onsdag

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-27
Sidansvarig: Ellinor Eriksson