2016

Nummer

Datum

Förslagsställare

Förslag

Beslut

KK16/73 2016-01-15 Gustav Wiberg och Felix Att bygga en inomhus skatepark, tex i den... Avslag
KK16/55 2016-01-04 Tord Åkerberg I samarbete med kommunerna i Flen och... Avslag
KK16/66 2016-01-13 Hilda Öqvist Att läsåret i skolan återgår till samma... Avslag
KK16/108 2016-01-27 Peter Ohlsson Anlägga mindre fotbollsbollplan med målburar... Avslag
KK16/204 2016-03-02 Anna Nord Bygga en kretsloppspark liknande Retuna med... Avslag
KK16/203 2016-03-02 Anna Nord Bygga laddinfrastruktur för elbilar Avslag
KK16/213 2016-03-02 Janne Pettersson Det ska vara tillåtet att amma sina barn... Bifall
KK16/226 2016-03-07 Lena Öden Önskemål att göra ön vid S:t Anna till en... Avslag
KK16/205 2016-03-02 Anna Nord Göra det som krävs för att bli klassad som... Avslag
KK16/200 2016-03-01 Ann-Charlotte Lundholm Levande torg i Nyköping om man i rådhuset... Avslag
KK16/190 2016-02-26 Jan Bergman Inrätta en permanent utställnings- och... Avslag
KK16/188 2016-02-25 Jan Bergman Utvärdera anslutning till den globala... Avslag
KK16/155 2016-02-14 Roger Johansson Renovera upp skate området i Svalsta Bifall
KK16/161 2016-02-16 Lena Engström Göra ett avtal med länstrafiken så att... Avslag
KK16/158:1 2016-02-15 Joanna Gahnertz Införa mindre klasser Avslag
KK16/158:2 2016-02-15 Emma Göra mindre klasser Avslag
KK16/158:3 2016-02-15 Katarzyna Sowinska Införa mindre klasser Avslag
KK16/158:4 2016-02-15 Alexander Ödbro Införa mindre klasser Avslag
KK16/162 2016-02-16 Annika Viklund Fritidshemmen ska ha tillgång till... Avslag
KK16/411 2016-05-05 Lena Andersson Att ta över Bullersta anläggning och driva... Avslag
KK16/368 2016-04-19 Barbro Banebro Att med omedelbar verkan tar bort... Avslag
KK16/379 2016-04-20 Stefan Forssell Att upprätta några stycken... Avslag
KK16/382 2016-04-21 Alvin Hurtig Att sätta fotbollsmål bakom radhusen på... Avslag
KK16/391 2014-06-04 Eva-Carin Unèus Att kommunen ordnar en linbana som går över... Avslag
KK16/340 2016-04-11 Maria Ekstrand Att Nyköpings kommun beslutar om att införa... Avslag
KK16/421 2016-05-10 Emma Abbemo Bygga ett utomhusgym i trä med flertal... Avslag
KK16/422 2016-05-10 Ellenor Engdahl Bullersta köper tillbaka ridskolehästarna... Avslag
KK16/429 2016-05-13 Johan Lindell Anlägga en cykel- och gångväg en liten kort... Avslag
KK16/437 2016-05-18 Marie-Louise Holm Städa upp vid gångtunnel Östra Rundgatan Bifall
KK16/438 2016-05-18 Marie-Louise Holm Införa P-skiva till sommaren Avslag
KK16/450 2016-05-19 Joel Andersson Bygg om gångfartsområdet på Östra Storgatan Avslag
KK16/454 2016-05-20 Charlotte Cronberg Börja med att göra dubbelspår mellan Järna... Avslag
KK16/456 2016-05-20 Maria Blennlid Ha bollfritt på vallarna och slottsområdet... Avslag
KK16/455 2016-05-20 Hans Andersson Anlägga en cykelöverfart där V... Avslag
KK16/466 2016-05-25 Marie-Louise Holm Flytta Gästabudsnyckeln från Rosvallas... Avslag
KK16/474 2016-05-26 Måns Hake Riva upp det nya beslutet gällande... Avslag
KK16/493 2016-06-02 Hjalmar Thulin Tillämpa den kommunanpassade verktygslådan...
KK16/520 2016-06-09 Anna Nyström De som arbetar i Nyköping och inte har... Avslag
KK16/535 2016-06-15 Sofia Aktergård Skapa bättre uppehållsrum på busstationen Avslag
KK16/556 2016-06-22 Ulla Lindqvist Uppställa 3 stycken pissoarer eller bajamaja... Avslag
KK16/539 2016-06-16 Ann-Mari Nilsson Bygga ett bullerplank i Högbrunn mellan...
KK16/590 2016-07-26 Antonia Leyes Vidén Sätta upp en spegel vid grusparkeringen i... Avslag
KK16/591 2016-07-27 Michaela Borg Undersöka möjligheten att skapa "Allsång på... Avslag
KK16/600 2016-08-08 Per Rydingsvärd, Marie-Louise Gauffain m fl Uppföra belysning på gång- och cykelvägen... Avslag
KK16/312 2016-04-06 Elisabet Nobilia Förbättra tillgången för rörelsehindrade Avslag
KK16/629 2016-08-17 Ulf Hedén Bygga en inomhuspark/skatepark i Nyköping Avslag
KK16/610 2016-08-10 Philip Andersson Tända belysningen vid skateparken vid... Bifall
KK16/645 2016-08-23 Matilda Fellnert Erbjuda en ersättning till de föräldrar som... Avslag
KK16/642 2016-08-23 Mats Eriksson Bygga en inomhuspark för skateboard och... Avslag
KK16/641 2016-08-22 Jan-Erik Larsson Införa förbud för motorfordon på Östra... Avslag
KK16/650 2016-08-24 Sonja Tolander Bygga en paviljong i den parkdel vid... Avslag
KK16/658 2016-08-30 Agneta Lindblom Få tillbaka syn- och hörselinstruktören i... Avslag
KK16/653 2016-08-29 Owe Krusenhed Att det sätts upp vägbelysning vid gångvägen... Avslag
KK16/602 2016-07-12 Sari Lindberg Få bidrag för inköp av traditionella romska... Avslag
KK16/628 2016-08-17 Pia Karlsson Att alla barn skrivna i kommunen omfattas av...
KK16/637 2016-08-22 Rolf Ekoff Införa totalt förbud inom kommunen att...
KK16/345 2016-04-13 Anders Lybeck Att Nyköpings kommun blir mer cykelvänliga Bifall
KK16/687 2016-09-08 Jenny Forssberg Att införa riktlinjer för sockerintag i... Avslag
KK16/695 2016-09-16 Mats Häggblom Att anlägga ett fartgupp eller elektronisk... Avslag
KK16/700 2016-09-19 Sara Bååv Ordna aktivitet för barn och ungdomar i Sjösa Avslag
KK16/702 2016-09-19 Gunhild Thidholm Att för allmänheten anförskaffa en centralt... Avslag
KK16/704 2016-09-20 Per-Arne Fransson,Gerd Rehnström,Lars Plog,Bengt Ruthström,Allan Pettersson Tillsätta en ny syn-hörsel heminstruktör (5... Avslag
KK16/709 2016-09-19 Hedda Hultgren Förbättra lekmöjligheterna på... Avslag
KK16/721 2016-09-26 Carl-Wilhelm Sjööquist Bygga en inomhusskatepark för Nyköpings... Avslag
KK16/715 2016-09-22 Jonas Hästbacka Låta bygga en påfartsväg från Gustavsbergs... Avslag
KK16/716 2016-09-23 Stefan Stål Bygga ut den befintliga lekparken som finns... Avslag
KK16/722 2016-09-26 Gustaf Levin Bygga en inomhusskatepark Avslag
KK16/725 2016-09-27 Jan Bergman, Tanja Lokamo, Anna Nord, Brita Sundelin Ta fram solkarta över Nyköpings kommun Avslag
KK16/726 2016-09-27 Jan Bergman, Anna Nord, Tanja Lokamo, Brita Sundelin Genomföra ett bo- och samhällsexpo såsom det... Avslag
KK16/731 2016-09-28 Kristin Källströmer Bygga en cykelväg mellan Nyköpings... Avslag
KK16/734 2016-09-28 Måns Ederström Bygga en inomhusskatepark Avslag
KK16/735 2016-09-28 Rassmus Hagberg Skaffa en inomhusskatepark Avslag
KK16/736 2016-09-28 Emil Karlsson Fröding Bygga en inomhus skateboardpark Avslag
KK16/737 2016-09-28 Pontus Nilsson Bygga en inomhuspark för skateboardåkare Avslag
KK16/738 2016-09-28 Patric Pennersten Öppna en inomhuspark för skateboard och... Avslag
KK16/739 2016-09-28 Victor Larsson Blé Bygga en inomhus skatepark för allmänheten Avslag
KK16/743 2016-10-03 John-Martin Enbom Starta upp en inomhusskatepark Avslag
KK16/746 2016-10-03 Roger Andersson Förhandla till sig ett lika förmånligt avtal... Avslag
KK16/747 2016-10-03 Ann-Britt Ahlin Kommuninvånarna får säga sin mening om... Avslag
KK16/748 2016-10-04 Martin Fall Uppföra en permanent... Avslag
KK16/754 2016-10-05 Jan-Olof Rydin Att Nyköpings kommun ska bli en fristad för...
KK16/753 2016-10-05 Johanna Karlsson Se över och förbättra trafiksäkerheten kring... Avslag
KK16/720 2016-09-24 Per Karlsson Bygga modulhus vid Hemgården och/eller rusta... Avslag
KK16/761 2016-10-10 Martin Ekberg Göra en inomhusskatepark Avslag
KK16/303 2016-04-04 Catarina Hagstrand, Britt-Marie Rönnbäck Att företrädare för kommun får i uppgift att... Avslag
KK16/308 2016-04-05 Ammi Estvik Göra platserna vid informationstavlorna mer... Avslag
KK16/657 2016-08-30 Violeta Linkyte Att det blir en tågstation i Tystberga Avslag
KK16/330 2016-04-10 Victor & Filippa Tjernberg Att Långsättersskolan får en konstgräsplan Avslag
KK16/767 2016-10-11 Jacob Schenström Bygga en skatehall Avslag
KK16/778 2016-10-12 Göran Persson Införa parkeringsförbud vid höger trottoar i... Bifall
KK16/795 2016-10-24 Jesper Ekenstierna Förbättra förutsättningarna och säkerheten,... Avslag
KK16/800 2016-10-26 Lotta Franzén Att expandera Bergshammar Bifall
KK16/801 2016-10-25 Anette Ljungman Sänka hastigheten till 40 km/h på hela... Avslag
KK16/802 2016-10-25 Tina Bäckarslöf Använda den fria markytan, i kvarteret... Avslag
KK16/813 2016-10-27 Jesper Broberg Att utreda kommunal trygghetstelefon för... Avslag
KK16/821 2016-10-31 Lotta Sjöberg Sätta upp ett extra övergångsställe vid... Avslag
KK16/827 2016-11-01 Andreas Brunelius Hitta en inomhuslokal åt alla skateboardåkare Avslag
KK16/863 2016-11-15 Jan Bergman Att genomföra projekt med metoden Cultural... Avslag
KK16/876 2016-11-21 Philip Andersson Bygga inomhusskatepark Avslag
KK16/880 2016-11-22 Anders Blomberg Att kommunen bygger ett skibord i... Avslag
KK16/892 2016-11-25 Vilhelmina Alwert Att se över befintligt återvinningssystem... Avslag
KK16/900 2016-12-01 Jenny Anne Karolina Ståhl Bygga en skatepark inomhus Avslag
KK16/902 2016-12-01 Jenny Anne Karolina Ståhl Att Oppebyskolan bör anpassas till de barn...
KK16/904 2016-12-01 Siri Josephson med kamrater Att kommunen integrerade invandrare bättre... Bifall
KK16/906 2016-12-01 Emma-Lina Johansson Att det ska vara bättre, fräschare och... Avslag
KK16/909 2016-12-02 Hedda Palmgren Att alla elever får busskort på vardagar Avslag
KK16/270 2016-03-18 Kicki Sahmies Att i de lokala ordningsföreskrifterna... Avslag
KK16/934 2016-12-13 Gustaf Bergmark Bygga upp ett stamnät för biogas i samband... Avslag
KK16/261 2016-03-14 Maria Nilsson Att införa idrottsaktiviteter på... Avslag

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-07-04
Sidansvarig: Ellinor Eriksson