Demokratiberedning

För att skapa ett brett diskussionsforum och följa och utveckla kommunens arbete med demokratifrågor har Nyköpings kommun inrättat en demokratiberedning.

Demokratiberedningens fokus är bland annat att verka för att fler medborgare ska bli delaktiga i det demokratiska samtalet, att verka för att höja valdeltagandet och stärka förtroendet för det demokratiska systemet samt att utveckla medborgardialogen och medborgarinflytandet med ett genusperspektiv.

Demokratiberedningen är inte ett beslutade organ utan har endast en informations- och samverkansfunktion.

Ledamöter i demokratiberedningen

Följande ledamöter ingår i demokratiberedningen:

 • Ylva Franzén (MP) ordförande
 • Cajsa Widqvist (S)
 • Marianne Nordblom (L)
 • Monica Bengtsson (MP)
 • Gunilla Nordén (S)
 • Kent Pettersson (S)
 • Lotten Båvik (V)
 • Vakant (V)
 • Adéle Bergentoft (M)
 • Per Grönberg (M)
 • Eva Andersson (C)
 • Marita Göransson (KD)
 • Thom Zetterström (SD)
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-06
Sidansvarig: Therese Larsson