Påverka

Du kan påverka samhällsutvecklingen i Nyköping. Det finns många sätt att göra sin röst hörd. Allt från att ringa ett samtal till att själv ställa upp som politiker. Så här kan du göra skillnad.

Gå på kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, dit har du självklart tillträde som åskådare. Kommunfullmäktige har sina möten i stadshusets A-sal och de annonseras i Södermanlands Nyheter (SN) och här på webbplatsen.

Titta på planer

När ett område i kommunen ska förändras tas det först fram ett förslag till en ny plan för området. Förslaget skickas till berörda, myndigheter och intresseorganisationer och ställs också ut i Stadshuset och här på webbplatsen. Titta gärna på utställda planförslag.

Lämna en synpunkt

Kommunen vill bli ännu bättre på service och snabbare på att rätta till det som inte fungerar tillfredsställande. Vissa saker kan ibland vara enkla att rätta till när man väl får kännedom om det om vad som behöver åtgärdas. Lämna en synpunkt.

Gå på Lördagsöppet

Några gånger varje år bjuder kommunen in till Lördagsöppet i Stadshusets entréhall. Varje tillfälle har sitt tema. Här presenteras kommunens verksamhet, nyheter och aktuella planer. Du kan prata med förtroendevalda och tjänstemän. Lördagsöppet annonseras i Södermanlands Nyheter (SN) och här på webbplatsen. 

Kontakta någon politiker

Det är enkelt att få kontakt med en politiker. Du kan ringa, skriva brev, mejla eller boka ett personligt besök. Genom dessa kontakter kan du vara delaktig i många vardagspolitiska frågor. Ring Kommunservice 0155-24 80 00 eller använd sök politiker.

Var delaktig i medborgardialog

Ibland vill politikerna veta mer om medborgarnas värderingar och åsikter innan de fattar viktiga beslut. Medborgardialog är ett sätt för dig att få veta mer, påverka och möta politiker innan besluten fattas. När man ska hålla medborgardialog om en viss fråga kan du läsa om det här på webbplatsen - som nyhet eller annons på förstasidan.

Gå på öppna nämndsammanträden

Flera nämnder har öppna sammanträden och dit är du alltid välkommen för att lyssna. De nämnder som tillämpar öppna sammanträden är Kultur- och fritidsnämnden, Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden.

Lämna ett medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Gör en felanmälan

Dygnet runt kan du felanmäla trasiga gatlampor, gropar i gatan, klotter, skadegörelse eller fel vid kommunala byggnader och annat som kommunen ansvarar för. Du kan även ringa kommunservice 0155-24 88 00 på kontorstid och berätta vad som är fel.

Gå med i Ungdomsfullmäktige

Du som är mellan 13-25 år kan engagera dig i de frågor du tycker är viktiga Nyköpings ungdomsfullmäktige (NU).

Bli politiker

Att aktivt gå in i det politiska livet kanske känns som ett stort steg för de flesta. Men alla behöver inte bli heltidspolitiker. Nästan alla förtroendevalda sköter sina uppdrag på deltid och får också viss ersättning för sina insatser.

Genom att vara med i något av de politiska partier som ställer upp i Nyköpings kommunalval, och även finnas med på partiets valsedel ger du dig själv en möjlighet att ta mycket aktiv del i utformandet av kommunens framtid.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-31
Sidansvarig: Anna-Karin Lindblad