Demokrati

Du kan påverka i Nyköping. Demokrati är mer än att vart fjärde år utnyttja sin rösträtt.

Du kan göra din röst hörd genom allt ifrån att lämna en synpunkt, skicka ett e-post, skriva ett medborgarförslag och delta i frågestunder på kommunfullmäktige och Lördagsöppet.

Du kan också engagera dig i ett politiskt parti, eller hålla kontakt med en eller flera politiker och se till att de vet vad du tycker i olika frågor.

Läs mer om hur du kan påverka Nyköpings kommun.

Din röst är viktig 

Ju fler som deltar i den politiska processen och ger våra folkvalda politiker underlag för besluten desto bättre blir resultatet. För att Nyköping ska bli en så bra stad som möjligt är din röst viktig.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-31
Sidansvarig: Anna-Karin Lindblad