Vattenlaboratorium

Nyköpings Vattenlaboratorium utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, avloppsvatten, recipientvatten, bassängbad och annat vatten. 

Både kommuner, samfälligheter, företag och privatpersoner är välkomna att anlita Nyköpings Vattenlaboratorium. 

Laboratoriet är ackrediterat av Swedac, ackrediteringsnummer 1104.

Vi erbjuder:

Vi analyserar vattenprover från:

  • Utgående dricksvatten från vattenverk
  • Dricksvatten hos användare (Ledningsnät)
  • Nyanlagda vattenledningar
  • Enskilda brunnar
  • Bassängbad
  • Privata pooler
  • Strandbad
  • Recipient
  • Avloppsvatten                                       
  • Processvatten 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-22
Sidansvarig: Therése Sandberg