Metod och material

Metoderna för att renovera ledningsnät har utvecklats de senaste åren. Tidigare byttes ledningar ut. Nu arbetar branschen med så kallad NO DIG tekniker - schaktfria tekniker - enkelt uttryckt kan det beskrivas som att en ny ledning dras inuti den gamla. 

Teknikerna är snabba, resurseffektiva och i många fall störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska.

Schaktfria metoder används framförallt i tätorter, för smidighetens skull. Ett exempel är arbetet med att förnya ledningen mellan Brandkärr och Brandholmens avloppsreningsverk. Lennings väg har inte behövt stängas av under arbetets gång.

Invändig renovering av ledningar

Relining eller rörinfodring är schaktfria tekniker där ledningarna renoveras invändigt. Kortfattat innebär det att en ny ledning dras inuti den gamla.

Nyköpings kommun använder polyester eller termoplastmaterialet PE- rör, vid relining. Metoden innebär att en doft kan uppstå. Doften är ofarlig och materialen innehåller inte plastkemikalien Bisfenol A. Allt material som Nyköpings kommun använder är godkänt att användas för vattenledningar. Det är även certifierat enligt instacert - ett nordiskt certifieringsorgan för rörledningar.

Våra entreprenörer som vi har avtal med är Aarsleff och Scandinavia VA teknik (SVATEC).

För mer information om olika schaktfria metoder och utvecklingen i arbetet med att förnya ledningsnät läs gärna tidskriften NO DIG.

Nyköping deltar aktivt i utvecklingsarbetet

Branschorganisationen Svenskt vatten har en huvuduppgift inom rörnätsområdet. Det är att verka för att arbetet med att förnya vattenledningarna i Sverige sköts på ett optimalt sätt. Det krävs enorma investeringar för att genomföra arbetet och det är viktigt att det sker på ett sätt som stämmer överrens med de olika förutsättningar som varje kommun har. Läs mer om Svenskt vatten.

En annan branschorganisation är SSTT, scandinavian society for trenchless technology. Den arbetar aktivt för en positiv och hållbar samhällsutveckling, där infrastrukturen bibehålls och utvecklas med minimal miljöpåverkan och störningar för omgivningen. Organisationen är sammansatt av entreprenörer, konsultföretag och kommuner. Läs mer om SSTT.

Nyköping Vatten är medlemmar i såväl Svenskt vatten som SSTT och arbetar aktivt utefter de diskussioner som förs och den utveckling som sker i branschen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Anna Alm