Ledningsrenovering Stenkulla

Med start v.35 kommer vår entreprenör att genomföra ledningsrenoveringar på VA-nätet i Stenkulla. Vissa trafikstörningar kan förekomma. 

Det är på Jupitervägen, Marsvägen och Tellusvägen som vattenledningarna ska renoveras. 

Arbetet beräknas vara klart under hösten.

Med renoverade ledningar minskar risken för läckor och vattenkvaliteten kan hållas god även i fortsättningen.

Under arbetet blir framkomligheten på gatan och till anslutande vägar begränsad. Men alla kommer att komma fram till sina bostäder.

Vi kommer att gräva vid varje anslutning för att tillgodose vattentillförseln.

Tillfälliga avstängningar av vattnet

Vid vissa tillfällen kommer vi att behöva stänga av vattnet under en kort tid. Berörda hushåll kommer då att informeras via brev i brevlådan/portuppgång.

Risk för missfärgat vatten

Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå. Det är inte farligt, men undvik att tvätta vittvätt. Kontakta oss om vattnet fortfarande är missfärgat efter en stunds spolning.

Ledningarna i området är gamla och har haft många läckor. Det här är ett led i arbetet med att förnya ledningarna. Vi förnyar ledningarna genom metoden formpassade rör av PE-material. Metoden är effektiv både ur kostnads- och tidsperspektiv.

Frågor och mer information:

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0155-24 88 00.

Arbetet utförs av vår entreprenör Skandinavia VA Teknik (Svatek), för kontaktuppgifter: Se Svateks webbsida. 

Kommunservice, Tekniska divisionen: 0155-24 88 00

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-25
Sidansvarig: Malin Brunelius