Nyköping förnyar vattenledningar

Många av vattenledningarna i Nyköping är, liksom i många andra kommuner, gamla och behöver förnyas. Nyköpings kommun satsar på att förnya en procent av ledningsnätet per år.

Det motsvarar cirka fyra kilometer ledning per år. Den förnyelsetakten rekommenderas av branschorganisationen Svenskt vatten.

Politiker beslutar om prioriteringar

Politiska beslut bestämmer vilka områden som prioriteras. Nyköping Vatten ser över ledningsnätet och föreslår för politikerna vilka områden som bör prioriteras. Förslagen grundar sig bland annat på ledningarnas ålder, storlek och om områdena där ledningarna ligger har haft mycket problem med vattenläckor.

I och med att Nyköping växer läggs nya ledningar. Det innebär att antalet kilometer ledning som förnyas kommer att öka.

Olika metoder för arbetet

Det används olika metoder för att förnya ledningsnätet, beroende på i vilket område arbetet ska göras. Plats, kostnader, omgivande miljö och störningar för allmänheten är andra aspekter som spelar in vid valet av metod.

Läs mer om metoder och material som Nyköpings kommun använder i arbetet med att förnya ledningsnätet för vatten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Anna Alm