Frågor & svar om bevattningsförbud

Här finns information om bevattningsförbudet i Tystberga, Runtuna och Aspa som gäller från och med 24 juli 2017 tillsvidare. 

Om bevattningsförbudet


Varför införs bevattningsförbudet?

Under hösten och vintern har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det innebär att våra grundvattennivåer är kritiskt låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten. Nyköpings kommun har därför besluta att införa bevattningsförbud för dig med kommunalt dricksvatten i Tystberga, Runtuna och Aspa.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?
Från och med den 24 juli och tillsvidare i Tystberga, Runtuna och Aspa. Enligt våra prognoser räknar vi med att förbudet kommer gälla under hela sommaren.

Vad gäller för näringslivet?
Bevattningsförbudet gäller för alla, med vissa undantag för företag som behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter.

Min granne struntar i bevattningsförbudet, hur ska jag göra?
Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.

Går det att få dispens från bevattningsförbudet för till exempel högtryckstvätt, bevattning av gräsmatta eller nyplanterade växter?
Nej, för hushåll kan vi tyvärr inte göra några undantag. Försök att spara regnvatten och använda där det är möjligt istället.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?
Nej, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam på grund av de generellt låga grundvattennivåerna.

Om vattensituationen


Varifrån tas det kommunala vattnet?
Tystberga, Runtuna och Aspa har egna vattenverk med kommunalt vatten. Vattnet tas enbart från grundvattnet.

Vad gör VA-enheten?
VA-enheten bevakar och mäter våra grundvattennivåer kontinuerligt. På grund av låg nederbörd har grundvattennivåerna sänkts och börjar nu närma sig kritiskt låga nivåer. VA-enheten utfärdar bevattningsförbud vid behov. De ser även till att vattenverken fungerar med mera.

Vad är grundvatten?
Grundvatten består av regn och snö. Det mesta av grundvattnet bildas under den kalla årstiden. Då är avdunstningen liten och större delen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren då det är varmare ute brukar större delen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Varför är det brist på dricksvatten?
Det är generellt låga grundvattennivåer i stora delar av landet och den rådande situationen beror på att det kommit ovanligt lite nederbörd.

Hur mycket regn behövs för att nivån ska bli normal igen?
Enligt uppgifter från SMHI behöver Sverige två års nederbörd för att återgå till normala grundvattennivåer. Det har regnat ca 85 procent mindre nederbörd än normalt de senaste 20 månaderna. Senaste torråret som varit i Sverige var 1976.

Bevattning med slang och vattenspridare


Jag har tänkt anlägga ny gräsmatta/sätta ny häck. Hur ska jag göra?

Du får inte vattna din nya gräsmatta eller häck med vattenslang eller vattenspridare. Vi rekommenderar att du avvaktar med att anlägga ny gräsmatta eller sätta ny häck så länge det råder bevattningsförbud.

Om pool och bad


Varför får man fylla vatten i pooler som är nedgrävda, men inte de som är ovan jord?
Bevattningsförbudet gäller alla pooler, även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer. Se informationen som du fick när poolen installerades eller kontakta din poolförsäljare om du är osäker. Poolen får inte fyllas för att du ska kunna bada i den.

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?
Nej, det får de tyvärr inte som läget är nu. Vi hänvisar till simhallar och badsjöar istället.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-24
Sidansvarig: Kurt Boström