Bevattningsförbud

Våren, sommaren och hösten 2018 var rekordtorr i hela landet. Bevattningsförbud infördes den 29 maj 2018 och gäller tillsvidare i Nyköpings och Oxelösunds kommun. Förbudet gäller mot att göra stora vattenuttag. Det kan gälla till exempel stora spa-bad och spola isbanor.  

Våren och sommaren 2018 har varit rekordvarm och torr. Även under hösten har nederbörden varit sparsam. Det innebär att våra grundvattennivåer är mycket låga. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver kvarstår bevattningsförbudet för att förebygga brist på dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller tills vidare och mot att göra stora vattenuttag.Detkan till exempel gälla från att fylla stora spa-bad och spola isbanor.

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun beslutade att införa bevattningsförbud den 29 maj 2018. Det gäller tillsvidare.

Bevattningsförbudet innebär att:

  • Du inte får göra stora vattenuttag. 
  • Du får inte fylla ditt spa-bad med dricksvatten. 
  • Du får inte använda dricksvatten till att spola isbanor.
  • Under bevattningförbudet gäller att vara sparsamhet i allmänhet.

Spara 48 liter på 4 minuter

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Även om bevattningsförbudet är begränsad är det bra att tänka över sin vattenförbrukning. Varje liter du kan spara är viktig! Du sparar till exempel 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter medan du borstar tänderna. 

Varför har vi infört bevattningsförbud?

Under våren 2018 har det kommit mindre nederbörd än normalt. Maj månad var rekordvarm och torr. Det innebär att våra grundvattennivåer redan då var låga. Därför infördes bevattningsförbudet. Även hösten har varit mycket torr. Eftersom vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver kvarstår bevattningsförbudet för att förebygga brist på dricksvatten.

Förbud tills vidare

Förbudet gäller tills vidare. Vi uppdaterar här på nykoping.se och vår Facebooksida "Nyköpings kommun" när bevattningsförbudet upphävs. 

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa. *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-11-07
Sidansvarig: Kurt Boström