Vatten

Nyköping Vatten på Tekniska divisionen sköter och ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i Nyköpings kommun. Vi driver nio vattenverk runt om i kommunen.

Störst är Högåsens vattenverk som förser Nyköpings centralort, Oxelösund, Stigtomta, Vrena, Nävekvarn, Bergshammar, Enstaberga, Svalsta, Jönåker, Buskhyttan och ett antal mindre orter med dricksvatten.

Verket drivs tillsammans med Oxelösunds kommun genom Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund – NOVF. De övriga vattenverken är placerade runt om i de övriga samhällena i kommunen. 

Vattenförbrukning

I Sverige gör vi i genomsnitt av med 170 - 200 liter vatten per person och dygn. Tycker du att din förbrukning verkar onormalt hög kan du se efter så att till exempel toaletten eller kranar inte läcker. Om du inte hittar felet men misstänker läckage, kontakta en VVS-fima som kan hjälpa dig.

Vad är en normal årsförbrukning?

150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Var får jag reda på hur många grader varmvattnet har?

Bor du i flerbostadshus vet din värd hur många grader varmvattnet har. Bor du i småhus ställer du in temperaturen själv på din varmvattenberedare. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Anna Alm