Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar som berör vatten och avlopp.  

Kan jag få reducerad av vattenavgift då det blir störningar i vattnenleveransen?

Våra rättigheter och skyldigheter regleras i ABVA. Vi har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen vid till exempel reparation av vattenledningar. Reduktion på grund av begränsning av vattenleveransen ges ej.

Vilken hårdhetsgrad har vattnet?

Vattnets hårdhet

Hur ofta kommer fakturan?

Ett normalförbrukande hushåll fakturas fyra gånger per år. 

Jag ska flytta, hur gör jag med mitt vattenabonnemang?

Du kontaktar Kommunservice för att få en blankett. Den fyller du och den nya köparen i gemensamt. Vattenmätaren ska sedan läsas av på tillträdesdagen.

När ska jag läsa av vattenmätaren?

En gång om året får du ett avläsningskort på posten. Då läser du av din vattenmätare och skickar sedan tillbaka kortet med portofri retur.

Behöver vattnet renas extra, till exempel genom ett filter?

Det finns olika filteranläggningar för rening av dricksvatten på marknaden. Om du har kommunalt vatten finns det ingen anledning för ytterligare rening. Risken att det blir sämre ökar däremot betydligt. Man kan få bakterietillväxt i filter som kan ge hygieniska problem. Det finns även risk för att man får läckage av andra ämnen från filtret.

Vad kan brunt vatten bero på?

Missfärgat vatten

Var får jag reda på hur många grader varmvattnet har?

Bor du i flerbostadshus vet din värd hur många grader varmvattnet har. Bor du i småhus ställer du in temperaturen själv på din varmvattenberedare. 

Vad är en normal förbrukning av vatten för privatpersoner?

Normalt förbrukar en person 200 liter under ett dygn.
Vattenförbrukning.

Vad är en normal årsförbrukning?

150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Varför är det vattenbubblor i vattenmätaren?

Vattenmätaren är normalt helt fylld med vatten. När den är nymonterad syns ibland vattenbubblor.
 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-01-13
Sidansvarig: Anna Merelius Alm