Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Plan för vatten och avlopp

En ny VA-plan är framtagen för Nyköpings kommun. Planen innehåller en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen, och omfattar både enskilt och kommunalt vatten och avlopp.

Styrdokumenten ska skapa förutsättningar för såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar och prioriteringar. Dokumenten innehåller mål, uppföljningspunkter och aktiviteter för områdena:

  • Plan för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen.
  • Vatten- och avloppsförsörjningen utanför verksamhetsområden. Verksamhetsområde är en juridisk enhet för den fysiska platsen där allmänna vattentjänster finns. Innanför verksamhetsområdet är kommunen huvudman och driver och förvaltar anläggningarna.
  • Vattendirektivet.
    Vattendirektivet är EUs ramdirektiv med regler och mål för vattenområdet.

Planen var ute på remiss fram till den 28 februari 2014 och antogs av kommunfullmäktige den 9 september 2014.

För att läsa VA-planen i sin helhet, se pdf-filer i högermenyn.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2014-12-03
Sidansvarig: Mats Lindberg