Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Tidplan och informationsmöten

Preliminär tidplan (senast uppdaterad 2016-01-26)

Våren 2013 - årsskiftet 2013/14        VO Sjösa
Hösten 2013 - sommaren 2014 ÖL Sjösa - Horn
Sommaren 2014 - våren 2015 VO Horn
Hösten 2015 -  våren 2016       VO Brannebol
Våren 2015 - våren 2016 ÖL Horn - Ånga
Paus tillsvidare efter KS jan 2016  
  ÖL Ånga - Vålarö
  VO Vålarö

VO = Föreslagna verksamhetsområden
ÖL = Överföringsledning för VA

Informationsmöten

Informationsmöten kommer att hållas separat med varje fastighetsägare innan byggstart, om hur man ska gå tillväga när man ansluter sig till vatten och avlopp samt hur tidplanen kommer att se ut.

En fastighetskarta med förslag på anslutningspunkt kommer under juni 2014 att skickas till fastighetsägare i Horn. Kartan ska sedan skickas tillbaka till Nyköping Vatten med kontaktuppgifter och underskrift. Finns det önskemål om att den föreslagna anslutningspunken ska flyttas markeras det på kartan och Nyköping Vatten utreder därefter om det är möjligt att flytta anslutningspunkten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-02-09
Sidansvarig: Tekniska divisionen