Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Särtaxa

Den nya kustledningen kommer delvis att finansieras genom särtaxa för abonnenterna eftersom kostnaden för att ansluta fastigheterna överstiger det normala.

Vad innebär särtaxa?

Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift.

När får kommunen använda särtaxa?

När kostnaden i så kallad beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnadskostnaderna har kommunen enligt lagen* rätt att bilda ett verksamhetsområde med särtaxa. Där gäller en specifik särtaxa som räknas fram för just det aktuella området. Kommunfullmäktige ska alltid godkänna principerna för särtaxa innan de genomförs.

* Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 31 §.


Används vid 50 procent dyrare utbyggnadskostnad

Det finns inga nationella regler för hur mycket större kostnaderna ska vara för att särtaxa ska bli aktuellt. Nyköpings kommun kommer att använda särtaxa där utbyggnaden blir minst 50 procent dyrare än inom ett normalt utbyggnadsområde. Beslutet grundar sig på tidigare domar i vattendomstolen där andra kommuner vunnit mål med kostnadskillnader på 50 procent. 

Hur räknas särtaxan fram?

Först görs en projektering där alla kostnader för utbyggnaden tas fram och antalet tomter i området beräknas. Kostnaden fördelas på antalet tomter i området.

Särtaxan förljer den normal taxans utformning vilket innebär att den är differentierad.

Om kostnaden är mindre än 1,5 gånger gällande anläggningsavgift per tomt betalar fastighetsägaren bara gällande anläggningsavgift enligt ordinarie taxa och fastigheterna ingår i ett vanligt verksamhetsområde.

Om kostnaden däremot är större än 1,5 gånger gällande anläggningsavgift per tomt bildar kommunen ett särtaxeområde där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift = en särtaxa.

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en avgift bestående av anläggningsavgift enligt gällande taxa plus den kostnad för utbyggnaden som överstiger 1,5 x gällande anläggningsavgift.

Exempel:

Gällande anläggningsavgift för vatten och spillvatten är 124 380 kr inkl. moms.

Gräns för särtaxa: 1,5 x 124 380 = 186 570 kr.
Kommunen får ta ut särtaxa om utbyggnadskostnaden blir större än 186 570 kr.

 

Område 1 - ingen särtaxa
Kommunen har en utbyggnadskostnad per tomt på 150 000 kr inkl. moms. Summan är mindre än 186 570 kr. Kommunen tar inte ut någon särtaxa. Kunden betalar enligt gällande anläggningsavgift (124 380kr) och området tas med i det normala verksamhetsområdet.


Område 2 - med särtaxa
Utbyggnadskostnaden per tomt blir 195 000 kr inkl. moms. Summan är större än 186 570 kr. Kommunen tar ut särtaxa enligt följande:

Anläggningsavgift: 124 380 kr
Mellanskillnad: 8 430 kr (195 000-186 570 kr)
Totalt: 132 810 kr inkl. moms.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-02-09
Sidansvarig: Tekniska divisionen