Fjärravlästa vattenmätare

På den här sidan kan du läsa om vattenmätare och det byte till fjärravlästa mätare som nu genomförs i Nyköpings kommun. 

Fram till 2021 kommer vi att byta ut samtliga vattenmätare i Nyköpings kommun till fjärravlästa mätare. Bytet innebär att du framöver inte kommer att behöva lämna in mätarställningen manuellt. Istället kommer vi att hämta in mätvärden några gånger per år via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare.

Vad behöver jag som fastighetsägare göra inför bytet?
Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det korrekt utförda mätarplatser för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Du som fastighetsägare ska kontrollera följande innan vattenmätarbytet:

  • Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt så behöver du byta ut den innan vattenmätarbytet.
  • Det är viktigt att vattenmätaren är lättåtkomlig.
  • Vattenmätaren måste vara fast monterad i en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen, enligt bilden nedan. Om du inte har en konsol behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera en. Installatören kan hämta konsolen hos Tekniska divisionen utan kostnad.

 

 Så här ska en korrekt vattenmätare se ut.

På bilden ser du hur en korrekt anläggning ska se ut. Ventil A = Inkommande avstängningsventil, Ventil B = Avstängningsventil efter vattenmätaren 

Varför byter ni till fjärravlästa mätare?
Anledningen till att vi byter till fjärravlästa mätare är för att det innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har vi problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Vi slipper alla utskick samt den administration som det innebär.

Fjärravlästa mätare gör det möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka oroande avvikelser och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering. 

så här ser den nya mätaren ut

På bilden ser du hur den nya vattenmätaren ser ut. Dessa vattenmätare använder sig av ultraljudsteknik och har inga rörliga delar. 


Har du ventilen LK580?
Om du har ventiler av modellen LK580 ska du, med hjälp av en VVS installatör byta ut dessa omgående innan mätarbytet. Ventilen är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vattenskador.

Vad händer om jag inte kontrollerar din mätplats innan vattenmätarbytet?
För att vi ska kunna byta mätaren måste din mätplats vara i fullgott skick. Om vi inte kan byta mätaren på bokad tid får du en avgift.

Var hittar jag min vattenmätare?
Vattenmätaren i ett normalt villahushåll sitter på ledningen med inkommande kallvatten innan varmvattenbere­daren, ofta i en tvättstuga eller ett badrum.  

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var vattenmätaren finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

De kommunala VA-ledningarna slutar ungefär 0,5 m utanför din tomtgräns. Punkten kallas förbindelsepunkt. Alla installationer på fastighetens sida om förbindelsepunkten är fastighetsägarens eget ansvar förutom själva vattenmätaren.

Ta till vana att öppna och stänga avstängningsventilerna cirka 2 gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Anna Alm
Mer info

Entreprenör för arbetet kommer från april 2018 att vara Hydrostandard AB