Egen brunn

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Möjligheterna för dig att få bra vatten från egen brunn är oftast goda, men ibland kan det uppstå problem med ditt dricksvatten. Det är viktigt att du analyserar ditt vatten regelbundet.

Dricksvatten från egen brunn

1 januari 2014 flyttas informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket.

Har du en egen brunn som bara du eller din familj använder omfattas den av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, se länk till höger på denna sida. Dessa regler och riktvärden gäller även för dem som tar sitt enskilda dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en sjö.

När du har egen brunn är det ditt ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Det är speciellt viktigt att kontrollera sitt dricksvatten när man är gravid eller har barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Det krävs inget tillstånd för att anlägga brunn för enstaka hushåll. Om du hyr ut boende eller har vatten i en kommersiell verksamhet som till exempel ”bed and breakfast” eller i livsmedelshantering bör du ta kontakt med Livsmedelsenheten för att få information om vad som gäller för din verksamhet.

Ditt vatten kan innehålla virus och bakterier som sprider smitta. Andra problem kan vara hög radon- eller uranhalt, som inte ovanligt i den här delen av landet. Det finns också berggrund som medför svavelväte i vattnet och gör att det luktar illa.

Provtagning

Du som har egen brunn kan lämna in vattenprover för analys hos ett laboratorium, ofta går det att beställa analyser direkt på deras webbplats. Provflaskorna skickas sedan till dig. I en sådan analys kan du få besked om kvaliteten på ditt vatten. Du kan för det mesta välja mellan olika analyspaket där bland annat mikrobiologi, kemiska parametrar /ämnen och metaller ingår.

Tänk på att noga läsa instruktionerna och göra provtagningen efter de anvisningar som laboratoriet anger. En felaktig hantering av ditt prov kan påverka resultatet för analysen.

Behov av att fylla på vatten i egen brunn

Det råder vattenbrist på flera håll i Sverige. Läs om läget i Nyköpings kommun. För dig som har egen brunn är det bra om du är uppmärksam och vaksam på indikationer om minskad kapacitet så att du i god tid kan planera för eventuella åtgärder. Detta gäller framförallt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten, som till exempel djurhållning.

Om du har en privat enskild brunn och behöver fylla på vatten kontakta Foria. Då sköter de transporten av vattnet till dig. Du betalar taxeavgiften för vattnet och transportkostnaden. Foria tfn: 010-474 50 00. 

Mer information

Socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning, SGU, har publicerat broschyrer om hur man anlägger en brunn och om hur man sköter en brunn. Länk till broschyrerna och mer information om vattenkvalitet och enskild dricksvattenförsörjning finns till höger på denna sida.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-07
Sidansvarig: Josefin Lundholm