Översvämning

Att få översvämning i sin källare är obehagligt och innebär en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av. 

Om du drabbas

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning. Du kan få hjälp av räddningstjänsten.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  Kontakta alltid ditt försäkringsbolag vid översvämningsskador.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.       
 • Anmäl översvämningen till VA-avdelningen (kontaktuppgifter finns i högermenyn).

 • Eventuella anspråk på ersättning gör du skrifligen till Nyköpings kommun.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet:

 • Hur kom vattnet in?
 • Hur högt har vattnet stått?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Läs mer om översvämingar och hur man kan undvika det under relaterad information i högermenyn. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Anna Alm