Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Tillsyn av enskilda avlopp

MIljöenheten har som uppdrag att kontrollera enskilda avlopp så att de inte släpper ut avloppsvatten som inte blivit tillräckligt renat. Områden som hittills har varit aktuella är bland annat Båven, Svärtaån och Kilaån. Om du är berörd kontaktar vi dig innan vårt besök .

Kontrollen är till för att upptäcka avlopp som inte klarar dagens krav på rening och görs över hela landet av i stort sett alla kommuner. Gamla och bristfälliga avlopp i Sverige orsakar idag övergödning av våra vatten och hav och måste åtgärdas.

Vi hjälper dig att hitta en lösning

Miljönämnden har rätt att kräva att bristfälliga avlopp byggs om eller byts ut inom en viss tid. Om ditt avlopp inte godkänns av oss får du ofta god tid på dig att göra något åt det, upp till två år.

Vi prioriterar förbättringar av de sämsta avloppen först. Ofta gäller det hus med avlopp från både toalett och bad, disk eller tvätt (så kallade BDT-avlopp) och som saknar fungerande reningsanläggning efter slamavskiljaren.  

Vi kontaktar dig som är berörd i förväg

När vi ska göra ett stort antal kontroller i ett område kontaktar vi dig som fastighetsägare. Du får ett brev om hur vårt arbete går till och vad du behöver göra. Du måste inte delta vid inspektionen men är välkommen att göra det om du vill.
Vi behöver inte gå in i några hus när vi inspekterar avloppen.

På hösten efter genomförd tillsyn bjuder vi in alla som har bristfälliga anläggningar till ett informationsmöte. Då berättar vi bland annat vilka olika typer av lösningar som finns och vad lagen säger om avlopp. 

Vi tar ut en avgift

MIljönämndens tillsyn av avlopp ska till en viss del betalas av fastighetsägarna. Därför tar vi en avgift om 2200 kronor för vår inspektion och handläggning. Beloppet är beräknat för två timmars arbete à 1100 kr och styrs av kommunens taxa för miljönämndens verksamhet.

Egen bedömning av avloppsanläggning

Om du redan nu vill göra en egen bedömning av din avloppsanläggning så kan du titta i det faktablad som ligger i länktabellen till höger på denna sida.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-21
Sidansvarig: Josefin Lundholm