Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Dagvatten

Dagvatten är regn- spol- och smältvatten som rinner från gator, tak, gårdar och grönytor. Att leda bort dagvatten är en viktigt uppgift eftersom det förhindrar översvämningar i staden eller i bostadsområdet.

Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, i öppna system (diken) eller i slutna (ledningar).

2007 kom en ny vattentjänstlag som säger att när dagvatten (regn- och smältvatten) omhändertas ska det beläggas med avgift. Den nya taxan som gäller från och med den 1 januari 2011 innehåller en ny del som är uppdelad på dagvatten gata och dagvatten fastighet 

Taxans nya del:

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar och rännstensbrunnar i det område som du bor i och som ser till att vattnet leds bort från gatorna i området.

Dagvatten fastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från våra dagvattenledningar till din tomt. Du har då antingen dränering och /eller stuprör kopplade på dagvattenledningen. Alla som betalar avgift för Dagvatten fastighet betalar också avgift för Dagvatten gata, eftersom vattnet även leds bort från gatorna i området där du bor.

Dagvatten kopplat till spillvattenledning

I en del äldre områden finns det fastigheter som har sitt dagvatten kopplat till spillvattenledningen i gatan. Det kan medföra problem vid kraftigt regn, till exempel källaröversvämning. Då fylls spillvattenledningarna med regnvatten. Ett annat problem kan vara att orenat vatten går ut i recipienten när det kommer in mer vatten till avloppsreningsverket än vad det klarar av.  

Om du vet att din fastighets dagvatten är kopplat till spillvattenledningen och vill  ha tips och råd om hur du kan göra det annorlunda kontakta gärna oss.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-06-12
Sidansvarig: Anna Merelius