Ansluta vatten och avlopp

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten och avlopp ska det anmälas till Nyköping Vatten. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen på bästa sätt.

Ledningar

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till och det berör vatten och avlopp?

Då måste du anmäla det till Nyköping vatten genom att fylla i den här blanketten.  

Kan jag ansluta mig till den allmänna VA-anläggningen?

Nyköping Vatten svarar gärna på frågor om och i så fall hur det är möjligt att ansluta din fastighet till den allmäna VA-anläggningen och hur stor anslutningsavgiften är.

För kontakt med Nyköping Vatten ringer du till Kommunservice Tekniska divisionen på telefonnummer: 0155-24 88 00 och ber att få prata med en handläggare på Nyköping Vatten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-31
Sidansvarig: Anna Alm