Tunnel vid Nyköpings högstadium, Alpha, Lennings väg

Nu är den nya tunneln under Lennings väg vid Nyköpings högstadium, Alpha öppnad för gående och cyklister. Nu kan alla passera Lennings väg på ett säkert sätt. Arbetet började i februari 2017 och tunneln öppnades den 30 november. Hastighetsbegränsingarna som varit under byggtiden är nu borta.

Den nya gång- och cykelpassagen öppnade den 30 november

Den 30 november slutbesiktades bygget. Vägen är öppen för trafik sedan den 23 november. Den nya gång- och cykelpassagen öppnade den 30 november klockan 15.00. Barnen från Fransiscus förskola klippte bandet och öppnade för trafik. Läs mer om öppnandet tillsammans med barn från Fransiscus förskola. 

Övergångsstället framför Aphabyggnaden avstängt

Från och med den 15 maj är övergångstället mitt framför Nyköpings högstadium, Alpha avstängt. Använd övergångstället vid rondellen och det mot Stenkulla istället.

Nya busshållplatser finns nu på vardera sida av Lennings väg. Den 30 novmeber blev tunneln vara klar och nu finns en säker passage mellan busshållplatsen och skolan.

Säkerhet för oskyddade trafikanter

Idag korsar många barn och ungdomar den mycket trafikerade Lennings väg vid övergångstället vid skolan. Med en ny tunnel kan de passera säkert samtidigt som fordonstrafiken på Lennings väg kan fortsätta att flyta smidigt.

Luft och ljus för trygghet
Vid planeringen av den nya tunneln har stor vikt lagts vid att få den att kännas trygg. Extra ljus i tunneln och området runt omkring gör den väl upplyst.

  • Räcket på båda sidor kommer att ha lampor inmonterade och fungera som en ljusramp.
  • I själva tunneln sitter ljuskällor i vinkeln mellan tak och vägg.
  • Området runt tunneln kommer att vara väl upplyst med stora strålkastare.
  • Belysning finns också runt omkring vid bilvägen och cykelvägen.

För att tunneln ska kännas trygg har den också gjorts extra bred. Bilvägen lyfts också upp en och en halv meter till en bro för att tunneln under inte ska behöva grävas ner så långt. Bredden i tunneln blir 7 meter mot normalt 3,5 på en gång- och cykelväg. Hela 5 meter utgörs av gång- och cykelvägen och 1 meter på båda sidor är slänt.

Snår och buskar har röjts för bättre sikt. Nu när skogspartiet vid platsen röjts ur framträder också fina träd bättre.

Komplicerade markförhållanden
Grundvattennivån på platsen är hög. Därför har tunneln gjutis i vattentät betong och ställts på pålar för att inte svämmas över när grundvattnet höjs. En pumpstation säkerställr också att vattnet ska kunna hållas undan. Grundvattennivån är också en av orsakerna till varför Lennings väg höjs 1,5 meter till en bro.

Två nya busshållplatser 
Mitt framför skolan har vägen breddats för bussfickor på vardera sida. Befintliga busshållplatser längre bort på Lennings väg behålls för att kunna avlasta och förhindra trängsel.

Del av cykelväg dras på nytt ställe
Cykelvägen på Rosvallasidan kommer att byggas i en båge runt rampen ner till tunneln. 

Status i projektet

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-30
Sidansvarig: Almir Malkoc
Mer info

FAKTA:
Gång- och cykelpassagen under Lennings väg blir:
• 7 meter bred
• 2,7 meter hög
• 9 meter lång
• Byggtid: Cirka 9 månader
• 36 pålar gjuts och 1200 m² tillfällig spånt ska byggas
• 44 ljuspunkter i räcket, 14 strålkastare och 6 lampor i själva tunneln.