Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Tunnel vid Nyköpings högstadium, Alpha, Lennings väg

En ny tunnel under Lennings väg vid Nyköpings högstadium, Alpha ska göra passagen mer trafiksäker för gående och cyklister. Arbetet började i februari 2017 och beräknas vara klart i slutet av året.

Ingen trafikbegränsning efter den 24 oktober 

Efter klocka 20.00 den 24 oktober kan man köra på den nya vägen och bron. Arbetet runt om och med gång- och cykelpassagen fortsätter. Allt ska vara klart i slutet av året.

Övergångsstället framför Aphabyggnaden avstängt

Från och med den 15 maj stängs övergångstället mitt framför Nyköpings högstadium, Alpha av. Använd övergångstället vid rondellen och det mot Stenkulla istället.

Nya busshållplatser börjar byggas på vardera sida av Lennings väg. I slutet av 2017 beräknas tunneln vara klart och blir då en säker passage mellan busshållplatsen och skolan.

Säkerhet för oskyddade trafikanter

Idag korsar många barn och ungdomar den mycket trafikerade Lennings väg vid övergångstället vid skolan. Med en ny tunnel kan de passera säkert samtidigt som fordonstrafiken på Lennings väg kan fortsätta att flyta smidigt.

Luft och ljus för trygghet
Vid planeringen av den nya tunneln har stor vikt lagts vid att få den att kännas trygg. Extra ljus i tunneln och området runt omkring gör den väl upplyst.

  • Räcket på båda sidor kommer att ha lampor inmonterade och fungera som en ljusramp.
  • I själva tunneln sitter ljuskällor i vinkeln mellan tak och vägg.
  • Området runt tunneln kommer att vara mycket väl upplyst med stora strålkastare.
  • Belysning finns också runt omkring vid bilvägen och cykelvägen.

För att tunneln ska kännas trygg har den också gjorts extra bred. Bilvägen lyfts också upp en och en halv meter till en bro för att tunneln under inte ska behöva grävas ner så långt. Bredden i tunneln blir 7 meter mot normalt 3,5 på en gång- och cykelväg. Hela 5 meter utgörs av gång- och cykelvägen och 1 meter på båda sidor är slänt.

Snår och buskar röjs för bättre sikt. När skogspartiet vid platsen röjs ur framträder också fina träd bättre.

Komplicerade markförhållanden
Grundvattennivån på platsen är hög. Därför måste tunneln gjutas i vattentät betong och ställas på pålar för att inte svämmas över när grundvattnet höjs. En pumpstation byggs också säkerställa att vattnet ska kunna hållas undan. Grundvattennivån är också en av orsakerna till varför Lennings väg höjs 1,5 meter till en bro.

Nya busshållplatser byggs
Mitt framför skolan breddas vägen för bussfickor på vardera sida. Befintliga busshållplatser längre bort på Lennings väg behålls för att kunna avlasta och förhindra trängsel.

Del av cykelväg dras på nytt ställe
Cykelvägen på Rosvallasidan kommer att byggas i en båge runt rampen ner till tunneln. 

Status i projektet

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-25
Sidansvarig: Almir Malkoc
Mer info

FAKTA:
Gång- och cykelpassagen under Lennings väg blir:
• 7 meter bred
• 2,7 meter hög
• 9 meter lång
• Byggtid: Cirka 9 månader
• 36 pålar gjuts och 1200 m² tillfällig spånt ska byggas
• 44 ljuspunkter i räcket, 14 strålkastare och 6 lampor i själva tunneln.