Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nya Nyköpings gymnasium

Nyköpings gymnasium ska samlas till ett campusområde. Det innebär att Gripenskolan ska renoveras och byggas ut för att ge plats åt elever och program från Tessinskolan. 

Nyköpings gymnasium kommer att bli Nyköpings största gymnasieskola. 1500 elever kommer att rymmas i den nya skolan.

Vad ska göras? 

Projektet är uppdelat i fyra olika etapper. Den första etappen är klar och nu pågår arbetet med etapperna 2, 3 och 4. Projektet beräknas vara klart till sommaren 2018.

Här kan du läsa om vad som händer i de olika delarna av projektet. Husen kallas för A, B, C och X enligt bilden nedan. Hus X blir ett nytt hus på området och blir skolans nya huvudbyggnad.

Hus X, länkar ihop de andra byggnaderna och är skolans välkomnande entré för elever, personal och besökare. Genom huvudentrén kommer man mitt in i skolan. Byggnaderna formar en halvcirkel runt en öppen yta som rymmer en cykelparkering för 400 cyklar, ett skoltorg och den befintliga gräsplanen. 

skiss över nya skolområdet 

Etapp 1 - beskrivning och status

I första etappen renoverades den befintliga idrottshallen och delar av expeditionsbyggnaden (hus C). Etapp 1 av projektet var klart under våren 2014.


Etapp 2 - beskrivning och status

Innebär renovering av ytskikt, mindre förändringar i planlösningen samt översyn av el, ventilation och värmesystem i aulabyggnaden (hus A).

 

Etapp 3 - beskrivning och status

Innebär rivning av delar av teknikbyggnaden (hus B) samt nybyggnation av verksamhetslokaler, tillagningskök och matsal (hus X). Den nya byggnaden binder ihop teknikbyggnaden, aulabyggnaden och expeditionsbyggnaden.

Under byggnation

 

Etapp 4 - beskrivning och status

Innebär ombyggnation av expeditionsbyggnadens nuvarande matsal, mottagningskök samt övervåning till verksamhetslokaler (i hus C).

Bilden visar projektets status som är projektering

 

Större händelser och beslut

 • 2017 aug:
Etapp 2 färdig. A-huset slutbesiktigat och godkänt. Elever startar ht-17.  
 • 2016 aug:
Sprickor upptäcks inne i B-husets verkstadslokaler. Ingen verksamhet får bedrivas i verkstadslokalerna. Det påverkar Fastighet, Anläggning och Byggnation (FAB) och Teknikprogrammet. För närvarande (höst-16) pågår en utredning om vad som orsakat sprickorna och hur de ska åtgärdas.
 • 2016 juli: 
Etapp 2 och 3 går in i byggnationsskedet. Pålningsarbete från mitten av juli till början av september. Delar av B-huset rivs. 
 • 2016
  april: 
Kommunstyrelsen tar beslut om att fortsätta med etapp 2-4. Byggmästarna blir tilldelad totalentreprenör för etapp 2-4.
 • 2015 dec:
Etapperna 2-4 går ut på upphandling. En sammanslagning av etapperna innebär att etapp 2 och 3 får en gemensam byggstart, vilket innebär att vissa verksamheter från Gripenområdet kommer flytta till tillfälliga lokaler i Nicolaiskolan under läsåret 2016/2017. 
 • 2015 aug:
Nyköpings kommun väljer att avsluta upphandlingen och kommer istället gå ut med en ny upphandling under slutet av 2015 där resterande etapper läggs ihop. 
 • 2015 mars:
Byggföretaget Nyvest Bygg AB överklagar upphandlingen för etapp 2 till Hovrätten. Därmed försenas byggstarten för etapp 2 tills överklagan är klar.
 • 2015 feb:
Byggföretaget Fastec får rätt i förvaltningsrätten. 
 • 2014 nov:
Byggföretaget Fastec, som blev 2:a i upphandlingen, överklagar upphandlingen för etapp 2. Därmed försenas byggstarten för etapp 2 tills överklagan är klar.
 • 2014 nov:
Byggföretaget Nyvest Bygg AB blir tilldelad entreprenör i etapp 2 efter upphandling.
 • 2014 nov:
Kommunstyrelsen anvisar enligt planen i projektet 63 miljoner för renovering och ombyggnad enligt etapp 2.
 • 2014 juni: 
Den renoverade idrottshallen, etapp 1, står nu klar.
 • 2014 jan:
Kommunstyrelsen tar beslut att Tekniska divisionen får i uppdrag att projektera, upphandla, renovera och bygga återstående etapper 2-4.
 • 2013 juni: 
Kommunstyrelsen tar beslut att enligt projektet renovera expeditionsbyggnaden och gymnastiksalen på Gripenskolan. 
 • 2012 mars: 
Kommunstyrelsen ger Tekniska divisionen uppdrag att enligt projektet upphandla och projektera expeditionsbyggnaden och gymnastiksalen på Gripenskolan. Dessutom får Tekniska divisonen uppdraget att upphandla och projektera övrig om- och tillbyggnad inom projektet. 
 • 2011 aug: 
Kommunstyrelsen tar beslut att starta projektet att samordna Nyköpings gymnasium till ett campusområde.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-18
Sidansvarig: Mats Bergquist
Mer info

Byggentreprenör:
Byggmästarna AB 

Arkitekt:

Carlstedts Arkitekter AB

Storlek/yta

Nybyggnation: ca 5 600 kvm
Ombyggnation: ca 12 400 kvm
Rivning: ca 4 400 kvm. 

Tidplan:

Klart sommar 2018

Nyheter:

Nyköpings nya gymnasium blir klart om två år