Framtida ridsportanläggning i Nyköpings kommun

Nyköpings kommun jobbar aktivt för att skapa en ridsportanläggning och ridskola i kommunen. Här ser du vad som händer i frågan.

Förprojekteringen av ny ridsportanläggning är nu klar och kommer att presenteras på kommunstyrelsens möte 29 januari.

Stor ridsportanläggning på tillgänglig plats

Kommunen har undersökt flera tänkbara placeringar som uppfyller de behov som finns hos en stor ridsportanläggning och som också möter kraven på tillgänglighet. Platsen för anläggningen föreslås bli vid Flättnaleden på Arnö.

Kommunen äger marken vid Flättnaleden, det finns kommunalt VA förberett liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg, cirka 300 meter från en busshållsplats och vid gång- och cykelväg. Med bara cirka 2,5 km från motorvägen mot Oxelösund blir anläggningen mer åtkomlig för besökare utifrån vid större ridtävlingar och evenemang.

Projektchef Tomas Nygård berättar om varför platsen fungerar så bra. 

Läs mer om förslag på placering vid Flättnaleden.

Det här händer just nu

  • Förprojekteringen och förslaget om fortsättning som projektering kommer att tas upp som ett ärende på kommunstyrelsens möte den 29 januari. Platsen för anläggningen föreslås bli vid Flättnaleden på Arnö. 
  • Förberedande arbeten som att avverka träd på platsen kommer att göras som ett första steg, troligtvis under våren 2018. 
  • Synpunkter har samlats in från ridskolor och övrig hästnäring som är aktiva i kommunen samt från Stjärnholms Ryttarförening i Oxelösund och Svenska Ridsportförbundet. Dialogen med aktörerna i regionen ska fortsätta.

Bakgrund

I november 2016 startade en utredning med syfte att ta reda på var det är lämpligt att ha en ridsportanläggning i Nyköpings kommun. Med den färdiga utredningen som grund beslutade Kommunstyrelsen (KS) den 12 juni, 2017 att gå vidare med området Flättna vid Arnö.

På uppdrag av KS har Tekniska divisionen under hösten 2017 gjort en förprojektering i Flättna. Det innebär att placeringen bestäms och utformingen av ridsportanläggningen tas fram – och det redovisas i en programhandling. Det ingår också i uppdraget att göra en kostnadskalkyl för anläggningen.

På uppdrag av KS har Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2017 arbetat med att ta fram underlag för verksamhetens innehåll och omfattning. Inriktningen är en ridsportanläggning som ska vara tillgänglig och öppen för alla grupper.

Mia Lundqvist från Svalsta byggkonsult AB deltar i projektgruppen som rådgivare och expertkonsult. Mia har många års erfarenhet av ridsportanläggningar. Hon har nyligen arbetat med Linköpings kommuns nya ridsportanläggning Smedstad och det nybyggda Lasätters Ridhus utanför Nyköping.

Utredningen - ett första steg på vägen

Under perioden november 2016-juni 2017 gjorde kommunen en förberedande utredning. Den gjordes av Hans Welff som är markförvaltare på Mark- och exploateringsenheten på Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun.

Utredningen i korthet:

  • Kartläggning av lämpliga platser som uppfyller behoven och som också möter de krav Nyköpings kommun har på till exempel tillgänglighet. Tre placeringar på kommunens lantegendomar på Arnö, Branthäll och Flättna undersöktes.
  • Studiebesök i tre kommuner som nyligen byggt ridsportanläggningar. Först ut var Södertälje 22 februari 2017, därefter Gävle och Linköping.
  • Dialog med Svenska Ridsportförbundet, ridklubbar i kommunen och Nyköpings Arenor för att kartlägga vilka behov som behöver ställas på en modern ridanläggning.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-17
Sidansvarig: Per Lithammer