Vi renoverar avloppsledningar i Rosenkälla

Tisdagen den 3 april börjar vi renovera avloppsledningar i Rosenkälla. Berörda hushåll får information i brevlådan. 

Tisdagen den 3 april börjar vi renovera avloppsledningar i Rosenkälla. Arbetet beräknas ta 3 veckor. Det är tre kilometer ledning som kommer att förnyas med en metod som kallas relining med flexibelt foder. Området syns på kartan nedan.

karta över renoveringsområdet i Rosenkälla

Information i brevlådan
Berörda hushåll får information i brevlådan innan renoveringen startar utanför respektive bostad. Arbetet medför att det kan komma att lukta lite i husen en kortare tid.

Begränsad framkomlighet
Framkomligheten blir begränsad för fordon precis vid aktuellt arbetsområde. Du kommer att kunna ta dig förbi till din bostad. Eventuell omledning skyltas med orangea pilar.

Störande ljud och lukt
För att arbetet ska ta så kort tid som möjligt arbetar entreprenören även kvällstid. Det innebär ljud som kan uppfattas som störande. Arbetet innebär också att det kan komma att lukta lite i husen en kortare tid. Vi hoppas att arbetet inte ska störa allt för mycket.

Kostnadseffektiv och miljövänlig metod
Renoveringen görs för att mycket grundvatten läcker in i ledningen, då de är i dåligt skick. Renoveringen gör att mindre vatten behöver renas i reningsverket och risken för driftstörningar minskar. Metoden är kostnadseffektiv och har en livslängd på minst 50 år. Miljövinsten är stor då man slipper gräva i marken. Med traditionellt schaktning skulle arbetet ta cirka ett år att genomföra.

Vid frågor och för mer information
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vår entreprenör Aarsleff Rörteknik:
Michael Karlsson 0709-413 434

Ulf  Åkerblom  08-594 764 29

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-28