Fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa till Vålarö

Den fördjupade översiktsplanen omfattar området längs kusten från Sjösa fram till och med Vålarö.

Syftet är att ge en mer heltäckande bild över den tänkta bebyggelseutvecklingen i området. Planen gör en avvägning mellan olika intressen, exempelvis önskan att bygga fler bostäder, natur- och kulturmiljöintressen, turism- och friluftsliv, miljö- och riskfaktorer med mera.

Planen antogs av Kommunfullmäktige i september 2014 och vann laga kraft i januari 2016.

Diarenr. SHB08/15

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-07
Sidansvarig: Annica Nilsson