Översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering handlar om hur Nyköpings mark och vatten ska användas i framtiden och betyder mycket för hur Nyköpings växer.

Översiktsplanering

Översiktsplanen för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige under november 2013. Översiktsplanen omfattar hela Nyköpings kommun. Dessutom finns det fördjupade översiktsplaner för vissa områden av kommunen.

Fördjupade planer

De fördjupade översiktsplanerna är till för att beskriva utvecklingsmöjligheter i en eller flera geografiska delar av kommunen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-07
Sidansvarig: Annica Nilsson