Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats

En av de viktigaste anledningarna till byggnationen av Ostlänken, som riksdagen lyfter fram i sitt beslut, är att knyta samman en av Sveriges största flygplatser, Stockholm Skavsta flygplats, med Ostlänken. Vid Stockholm Skavsta flygplats ska en av de fem stationerna utmed Ostlänken byggas.

Arbetet med att utveckla ett resecentrum och att koppla samman terminaler för buss, järnväg och flyg är ett gemensamt arbete mellan Stockholm Skavsta Flygplats AB, Trafikverket och Nyköpings kommun. 

Järnvägsplanen fastställer järnvägens läge

Järnvägsplanen för den del av Ostlänkens sträckning som går förbi Skavsta heter Sjösa-Skavsta. Järnvägsplanen fokuserar på att fastställa järnvägens läge inom korridoren både i plan och höjd. Utifrån detta kommer planeringen av utformning och hur stationen kopplas samman till området i övrigt bestämmas.

Utvecklingsprogram för området kring flygplatsen

Nyköpings kommun arbetar även med hur området kring flygplatsen och den kommande stationen kan utvecklas. Som grund tar kommunen fram en utvecklingsplan för området och platsen. Arbetet drivs parallellt med arbetet med järnvägsplanen. Utvecklingsprogrammet belyser möjligheterna med att utveckla flygplatsen och området omkring och ta vara på den effekt det innebär att förbinda Skavsta med Ostlänken.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-19
Sidansvarig: Johan Palmqvist