Namn på gator och platser

Nyköpings kommun ger namn åt allmänna platser, gator och byggnader. Vi ser också till att adressregistret hålls uppdaterat.

Namn på gator, vägar och platser väcker ofta intresse och behövs för att kunna hitta rätt adress. Dessutom visar namnen ofta upp ett stycke historia och kan lyfta fram platsens identitet och kulturhistoriska värde.

Så får en gata eller plats sitt namn

I Nyköpings kommun finns en namnberedning som tar fram namnförslag när nya områden ska bebyggas. Sedan är det Bygg- och tekniknämnden som tar beslut om namnen och slutligen Tekniska divisionen som sätter upp eventuella skyltar.

Till sin hjälp har namnberedningen ett antal riktlinjer:

  • namnförslagen ska ges så tidigt som möjligt när ett nytt område planeras
  • det kulturhistoriska värdet hos befintliga namn ska tas tillvara
  • hänsyn ska tas till så kallade hävdvunna namn, det vill säga namn som redan används, även om de inte är formellt beslutade.
  • dubletter av namn i Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska undvikas med tanke på risken för förväxling. Unika namn underlättar för polis, räddningstjänst, ambulans, taxi med mera.
  • namnen ska vara lätta att skriva och uttala - och de ska vara språkriktiga 

Namnberedningen

Nyköpings kommuns namnberedning består av tjänstemän i kommunen, tidigare anställda med bred kunskap om Nyköpings historia och sakkunnig personal från Sörmlands museum.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-07
Sidansvarig: Annica Nilsson