Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Planprogram

Planprogram kan vara ett första steg i en detaljplanering. Programmet visar områdets avgränsning och anger de förutsättningar och mål som finns för planläggningen.

Plan- och bygglagen säger att ett planprogram endast behöver tas fram om det underlättar det kommande detaljplanearbetet. Programförslaget skickas ut på samråd och alla berörda har möjlighet att komma med synpunkter.

Aktuella program

 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-05-19
Sidansvarig: Sofia Bergqvist