Detaljplanering

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område.

Detaljplanen anger gränser för allmänna platser och kvarter och finns inom kommunens tätorter och större fritidshusområden. En detaljplan är juridiskt bindande och avgör ofta om bygglov kan beviljas.

Bygglov på landsbygden/utanför detaljplanerat område styrs däremot av plan- och bygglagen och kommunens översiktsplan. När en detaljplan tas fram görs en avvägning mellan allmänna och olika enskilda intressen.

 • Gällande detaljplaner
  Redan beslutade planer hittar du på sidan gällande detaljplaner.
 • Detaljplaner under arbete
  Alla pågående planarbeten hittar du på sidan detaljplaner under arbete.
 • Planprogram
  Ett områdes förutsättningar och mål kan anges i ett planprogram.
 • En detaljplan blir till
  Här kan du läsa om hur en detaljplan blir till
 • Ordlista för detaljplanering
  Förklaringar till ord som Samråd och Laga kraft hittar du i ordlistan.
 • Lämna synpunkt
  I menyn till höger hittar du aktuella detaljplaner på samråd,
  där kan du påverka genom att fylla i synpunktsformuläret.

Detaljplaner som är av begränsad betydelse och som inte har något allmänt intresse kan handläggas med så kallat begränsat förfarande. Då får bara direkt berörda möjlighet att lämna synpunkter innan antagandet och ingen granskning sker. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-11
Sidansvarig: Sofia Bergqvist