Ostlänken

Ostlänken är en planerad 150 km dubbelspårig järnväg för snabb persontrafik mellan Södertälje och Linköping. Det är också Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana för höghastighetståg. 

Ostlänken kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Men kanske ännu viktigare, Ostlänken kommer att generera tillväxt för hela regionen.

Här ser du sträckningen genom Nyköpings kommun.

Vem gör vad?

Trafikverket är ansvarig myndighet för Ostlänken vilket innebär att det är Trafikverket som planerar och bygger järnvägen. Planerad byggstart är 2017 med trafikstart 2033. 

Nyköpings kommun svarar på de utredningar och tillhandahåller underlag som Trafikverket behöver. I Nyköpings kommun planeras för två resecentrum, ett i Nyköping och ett vid Skavsta flygplats. Läs mer här nedanför.

Här hittar du information:

 Trafikverkets förslag innebär färre tåg till Nyköping och hämmar Skavstas utveckling - Nyköpings kommuns remissvar till Trafikverket

 Byggstart för ny Kardonbana i Norrköping – en viktig pusselbit för Ostlänken

 Trafikverkets förslag till nationell plan

 Fel att flytta Ostlänkens station vid Skavsta till en ny bibana

 Om Trafikverkets samråd och Öppet hus på temat spårlinje i maj och juni 2017

 Vanliga frågor och svar om Ostlänken 

 Projekt Ostlänken på Trafikverkets webbplats

 Information för fastighetsägare längs sträckningen

 Så här berörs Nyköpings kommun

 Information om resecentrum i Nyköping och resecentrum på Skavsta

 Om eventet "Ostlänken - nu åker vi!" på Culturum i Nyköping 17 oktober 2016

 

 Grafik: Järnvägsutredningar klara 2010. Järnvägsplaner påbörjas 2014. Successiv byggstart 2017-2021. Tågen börjar gå 2028.

 

Se Trafikverkets film om Ostlänken

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-11-09
Sidansvarig: Christian Udin