Nyköpings resecentrum

På Nyköpings framtida resecentrum ska det vara enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel samt bil. Det ska också vara en plats som upplevs som trygg och säker. Och platsen ska såklart uppfylla våra behov kopplade till resor. Granskningsskedet av detaljplanen avslutades 4 juni 2018. Här kan du läsa om projektet.

Nyköpings resecentrum planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger idag. I början av 2017 pågick samråd för detaljplanen och granskningsskedet avslutades 4 juni 2018. 

Skisser och vanliga frågor

Ta del av följande:

Nya illustrationer

Vanliga frågor och svar

Detaljplanesidan (med samtliga handlingar)

Välkommen till Nyköping! Inom några år kommer tågresenärer att mötas av ett modernt resecentrum mitt i stan. 

Ett centralt resecentrum

Planeringen att bygga ett resecentrum har pågått sen 2006. Arbetet avstannade under en period men återupptogs med full kraft 2015. Den politiska ambitionen har ända sen start varit att skapa ett centralt beläget resecentrum som är lättillgängligt för så många som möjligt och som knyter ihop kollektivtrafiken och staden.

Tidigare arbete i projektet

Här kan du läsa om arbetet som ligger till grund för projektet. Klicka dig vidare på respektive länk för att läsa mer.

  • Samråd inför ny detaljplan. I februari 2017 avslutades samråd för detaljplanen. En sammanfattning av alla inkomna synpunkter har gjorts. Läs mer om vilken typ av yttranden som kom in under samrådet. 
  • Vibrations- och bullermätningar från busstrafik på Södra och Norra Bangårdsgatan, gjordes hösten 2017. Läs mer om mätningarna och resultatet. 
  • Sänkning av grundvattnet inför byggnation av Nyköpings resecentrum, samråd hösten 2017. När bland annat järnvägsviadukten på Brunnsgatan ska byggas om behöver grundvattnet sänkas. En ansökan måste göras om miljötillstånd och inför den ansökan genomförs ett samråd med boende i området. Läs mer om samrådet.
  • Våren 2016 genomförde vi dialog med medborgare  där Nyköpingsborna tyckte till om ett nytt resecentrum. Närmare 800 personer deltog.
  • För att bygga en ny järnväg behövs ett dokument som kallas järnvägsplan. Information om järnvägsplanen för Ostlänken hittar du på Trafikverkets webbplats.

Samarbeten

I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-05
Sidansvarig: Johan Palmqvist
Mer info

Just nu i projektet:

Granskningsskedet startar 7 maj och pågår till 4 juni 2018. Svar kommer att skickas till alla sakägare. Samtliga handlingar hittas då på detaljplanesidan för Nyköpings resecentrum.