Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Parkskötsel

Städning av gator och parker är en viktig uppgift för kommunen. Varje vardag året runt arbetar kommunens städlag för att hålla rent och snyggt.

städning av parker och gator
Foto Hugo Lejon

Områden där det rör sig mycket folk är prioriterade. I övriga områden töms sopkärlen en gång i veckan och städning sker vid behov. Under sommarhalvåret när nedsmutsningen ökar städar vi också på helgerna.

Under senare år har nedskräpningen generellt ökat i hela landet, så också i Nyköping. Men all städning ligger inte på kommunens ansvar. När det gäller trottoarer är det fastighetsägarens skyldighet att hålla rent.

Ett stort antal sopkärl för hundpåsar är uppsattai kommunen. Finns det inget sådant sopkärl i närheten är det tillåtet att slänga hundpåsar även i vanliga papperskorgar.

Gräsklippning

Under sommarhalvåret klipps kommunens gräsmattor med 7-14 dagars mellanrum. Tidsintervallen anpassas efter hur snabb tillväxten på gräset är och var gräsytan ligger.

På vissa stora gräsytor låter vi gräset växa högre och klipper med slaghack cirka tre gånger per år.

Till sist har vi ytor som ska hållas öppna och inte växa igen som till exempel gammal åkermark. Här klipps gräset en gång per år med slaghack.

Ogräs

De senaste 30 åren har ogräsbekämpning i parker och grönområden skett utan kemiska bekämpningsmedel i kommunen.

I parkerna rensar vi mycket av ogräset för hand. Där det går används maskiner för att mekaniskt rensa gångar och grusytor. På mindre, hårdgjorda ytor kan även ogräset värmebehandlas med specialgjord gasolbrännare. På större hårdgjorda ytor används en sopmaskin med roterande borste för att sopa bort växtligheten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-10
Sidansvarig: Helena Göransson