Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Parker

I Nyköping finns ett brett utbud av parker med olika karaktärer. Mellan de allra flesta är det dessutom gångavstånd. Målet är att våra parker och naturområden ska inbjuda till både till avkoppling, lek och upplevelser för dig som besökare i alla åldrar.

Varje år planterar vi ut tusentals vår- och sommarblommor i våra parker. Detta är mycket uppskattat och har hög prioritet i kommunen.

I Nyköping finns ett Parkprogram som är en plan för parkernas utveckling och vård, där det beskrivs hur parkerna ska stämma överens med deras karaktär och värden men också anpassas till gällande ekonomiska förutsättningar.

Gripsholmsparken

Gripsholmsparken anlades i början på 1950-talet. I den övre delen av parken – Gripsholms torg – finns en nyanlagd del med inriktning på upplevelse.

 

 

Mjölkflaskan

En park som oftast förbises, men som är väl värd ett besök, är Mjölkflaskan vid Nils Oscars bryggeri, tidigare Fruängens vattenverk.

 

 

Park med skärgårdsmotivParken i hamnen

Parken utmed stadsfjärden vid Kungshagen, består av flera mindre anläggningar av skiftande karaktärer.

 

 

 

 

Solparken

I centrum, mitt emot stadshuset hittar du Solparken. Varje vår fylls rabatterna här med penséer. Längre fram på försommaren byts penséerna ut mot rikligt med sommarblommor.

 

 

Teaterparken

Teaterparken är en tidstypisk sekelskiftespark från 1902. Centralt i parken ligger Nyköpings teater som 2009 firade 125-års jubileum. Innan parken framför teatern anlades var där ett torg där det bland annat bedrevs kreaturshandel.

 

Träd vid Å-promenaden

Å-promenaden

Den kanske mest kända parken i Nyköping är Å-promenaden. Den började anläggas på 1960-talet och har sedan byggts ut i takt med att mark har köpts in. Idag kan du vandra längs Nyköpingsån ända från Harg till hamnen, och på vägen passerar du många intressanta miljöer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Pat Radestedt