Lekplatser | Nyköpings kommun Nyköpings kommun

Lekplatser

Lekplatserna i Nyköpings kommun ska vara mötesplatser för lek och inspirera till att vistas ute. En målsättning i utvecklingen av kommunens lekplatser är att göra dem tillgängliga.

I Nyköpings kommun ansvarar kommunens parkavdelning för tillsyn av lekplatserna.

Regler styr säkerheten

Nyköpings kommun arbetar med säkerheten på lekplatserna utifrån gällande regler i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och Europastandarden SS-EN 1176-1177. Säkerhetsarbetet innebär bland annat regelbunden tillsyn och årlig säkerhetsbesiktning.

Nya lekplatser i Högbrunn och vid Lennings väg höst 2017

Läs mer om de två nya lekplatserna som anläggs i höst.

Kartan visar de befintliga lekplatserna i Nyköpings kommun.


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-26
Sidansvarig: Albert Ellestad