Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Labro ängar

Naturreservatet Labro ängar ligger intill Nyköpings tätort, mellan bostadsområdet Bryngelstorp och Sjösafjärden. Här finns stigar och informationstavlor. Det går lätt att gå här, men området är inte handikappsanpassat.

Reservatet bildat: 2003
Total areal: 152.9 ha

 

Beskrivning av området

Labro är ett småkuperat landskap med öppna ängs- och betesmarker, före detta åkrar och mindre höjder med träd och buskar. Labro har legat som en arrendegård under Sjösa. Idag slås och betas området till största delen. Växter och djur som är knutna till att markerna nyttjas för bete och slåtter kan ses här; e x fältgentiana, smörbollar, majviva, kattfot, tofsvipa, rödbena och gulärla. För besökaren finns här stigar och informationstavlor.  

Syfte

Labro ängar är ett kommunalt naturreservat och det första kommunala naturreservatet i Nyköping. Det är ett område där friluftslivet och upplevelsen av ängarna prioriteras högt.

 

Reservatsföreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon;
  • tälta
  • elda
  • medvetet störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp och utbildnings- och forskningsändamål
  • fånga och insamla ryggradslösa djur, med undantag för utbildnings- och forskningsändamål
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för eftersök
  • uppsätta tavla, plakat, affish, skylt eller göra inskrift.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-17
Sidansvarig: Per Skyllberg