Upplev naturen i kommunen

Nyköpings natur är unik och varierad. Inventeringar har visat att naturen i kommunen är av speciellt intresse både på regions- och riksnivå. Variationen av ekosystem och naturmiljöer resulterar i många olika arter i floran och faunan.

Hur vill du uppleva naturen i Nyköpings kommun?

Du kan uppleva naturvärdena i Nyköpings kommun på flera sätt. Orörd natur, naturreservat, skärgård, insjöar och skogsmiljöer ligger på bekvämt avstånd för dig att upppleva.

Nyköpings natur

Nyköpings kommun har en omväxlande, varierad och unik natur, med nästan alla naturtyper från Mellansverige representerade. Både spår av inlandsisens framfart och landhöjning syns väl i landskapet.

Naturreservat

I Nyköping finns flera naturreservat som sköts av Länsstyrelsen i Södermanland. Här finns också fyra kommunala reservat; Labro ängar, Hållet-Marieberg-Stenbro, Ryssbergen och Janstorpsskogen. 

  • Labro ängar är beläget strax öster om Nyköpings tätort vid bostadsområdet Bryngelstorp.
  • Hållet-Marieberg-Stenbro är ett centralt beläget skogsområde mitt i Nyköping utmed Nyköpingsån. Här genom går också Sörmlandsleden.
  • Janstorpsskogen är ett 100 ha stort skogsområde som ligger mitt på Arnö ca 5 km från Nyköpings centrum. Där finns ett 5 km långt motionsspår, en 5 km lång ridslinga samt rastplatser med möjlighet att elda och vindskydd. Janstorpsskogen ligger nära Strandstuvikens naturreservat.
  • Ryssbergens naturreservat är ett 272 ha stort skogsområde som ligger vid och kring Ryssbergsbacken, ca 5 km från Nyköpings centrum. Utöver skidbacke finns här flera motionsspår, vindskydd med eldplats och skidspår på vintern. Friluftsfrämjandet har sitt kansli vid Ryssbergen och sköter anläggningarna. Reservatet ägs av kommunen och Statens fastighetsverk. 
  • Totalt finns det 47 naturreservat avsatta för att skydda värdefull natur.

Skolskogar

En skolskog är ett skogsområde i närheten av skolan där barn och lärare kan ha undervisning och andra aktiviteter. Tack vare skolskogarna kan fler barn få uppleva naturen i tidig ålder.

Det finns 33 skolskogar i Nyköpings kommun. 

Upplev naturen - årstid för årstid

Klicka på någon av årstiderna i bilden nedan för att få naturtips.
Har du egna tips och naturpärlor? Hör av dig till kommunekologerna!

Vinter Sommar Vår Höst Årstider

Vinter - Vår - Sommar - Höst

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-18
Sidansvarig: Bjarne Tutturen