Stöd till naturvårdsprojekt

Många av satsningarna inom naturvård är möjliga tack vare statliga eller EU-bidrag. Sedan 2004 har Nyköpings kommun deltagit i fler än 30 olika naturvårdsprojekt som har fått dryga 5 miljoner kronor i bidrag. De flesta projekt innebär samverkan med föreningar, skolor eller grannkommuner.

Naturvårdsprojekt

År

Stöd

 Hållets gruvor

2016-2017

 LONA

 Malen-Sörmlands jätte

2016-2018 

 LONA

Stadens biologiska mångfald

2015-2018

 

 LONA

 Bildande av Ryssbergens friluftsreservat

2015-2017 

 LONA

Den levande Nyköpingsån

2013-2014

Fiskeområde Kustlinjen

Fiskevårdsmedel

Näveåns Havsöring steg 2

2013-2014

LONA

Fiskeområde Kustlinjen

Utomhuspedagogik och tillgängligheten på Söra

2013-2016

LONA

Restaurering av Buskhyttebäcken

2012-2014

Fiskeområde Kustlinjen

Fiskevårdsmedel

Kartläggning av lekområden för kustfisk i Södermanland

2012-2014

Fiskeområde Kustlinjen

LONA

Detaljprojektering av våtmark vid Långsjön

2012-2014

Fiskeområde Kustlinjen

LOVA

Åtgärder för ett hållbart ekosystem i Stigtomtas skolträdgård

2011-2015

LONA

Guidebok till fågellokaler i Sörmland

2012-2013

LONA

Restaurering av strandäng vid Pryssgården i Nävekvarn

2011-2013

Utvald Miljö

Satsning på friluftlivet i Janstorpsskogen

2010-2013

LONA

Information om fågelleder

2011-2012

LONA

Förola gruva: förstudie restaurering av fladdermuslokal

2011-2012

LONA

Information i friluftsområdet Ekensberg

2010-2011

LONA

Information och kunskapssatsning på Västra Hållet

2010-2012

LONA

Utveckling av förbindelsestråk mellan gröna kilar i Nyköpings tätort

2010-2012

LONA

Skötselplan för gröna områden i Nyköpings tätort

2010-2011

LONA

Handikappanpassad fågelplattform vid Ängstugan

2006-2009

LONA

Tillgång till Bråvikens natur för rörelsehindrade

2006-2008

LONA

Skärmskydd vid Sörmlandsleden

2006-2007

LONA

Skolan i Sörmlands natur

2006-2007

LONA

Tillgänglighetsåtgärder i naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro

2006-2008

LONA

Revidering av naturvårdsplanen

2005-2008

LONA

Rastplats och naturvårdsinformation på Arnö

2005-2006

LONA

Rekreationsområdet Ryssbergen

2005-2008

LONA

Skolan i skogen

2005-2009

LONA

Information Nynäs

2005-2007

LONA

Örnbo

2004-2006

LONA

Scoutläger med naturvårdstema vid Hertigö

2004-2005

LONA

Karta och informationsfolder till Labro ängar

2004-2006

LONA

Vindskydd på Arnö

2004-2005

LONA

Naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro

2004-2008

LONA

LONA - stöd för lokala naturvårdsprojekt

Länsstyrelsen lämnar bidrag till kommuner, föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Stödet täcker högst 50 procent av kostnaderna. Det är alltid kommunen som står för ansökan till Länsstyrelsen, så hör av dig till oss om du har en bra projektidé! Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. För 2016 är sista ansökningsdatum 1 december.

Länk till information om LONA på Länsstyrelsens hemsida 

LOVA – stöd för lokala vattenvårdsprojekt

Det är möjligt att söka statligt stöd för att genomföra åtgärder som förbättrar, skyddar och bevarar miljön i Östersjön. Syftet med stödet är att gynna kreativa och kostnadseffektiva åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska utsläppen av näringsämnen. Stödet täcker högst 50 procent av kostnaderna. Kommuner och ideella föreningar kan ansöka om LOVA-stöd hos Länsstyrelsen, kontaktperson Lars Juhlin. För 2016 är sista ansökningsdatum 1 december.

Länk till information om LOVA på Länsstyrelsens hemsida

Fiskeområde Kustlinjen

Fiskeområde Kustlinjen var verksam 2010-2014 och omfattade kommunerna Nyköping, Oxelösund samt Trosa.

Fiske är en viktig resurs både som försörjning och för ökad livskvalitet, rekreation och för att behålla en levande landsbygd utmed kust och insjöar. För att kunna få stöd från fiskeområdet upp till 50 procent av kostnaderna måste projektet ha matchande finansiering från offentliga finansiärer, till exempel kommun, länsstyrelse eller andra statliga myndigheter. Prioriterade områden för insatser har varit skydd av miljön, utbildning, nätverk, stärkande av områdets konkurrenskraft, infrastruktur avsedd för småskaligt fiske, turism samt kulturmiljövård.

Fiskevårdsmedel

Syftet med detta stöd är att underlätta en förbättrad fiskevård. Insatser för att bevara hotade arter och stammar av fisk och kräfta, biotopåtgärder, bildande av fiskevårdsområden och fisketillsyn prioriteras. Stödet täcker högst 50 procent av kostnaderna och söks hos Länsstyrelsen. Kontaktperson är Länsfiskekonsulent Jimmy Blom.

Utvald miljö

Utvald miljö var tidigare en del av Landsbygdsprogrammet 2007–2013. Utvald miljö var till för att gynna natur, kultur och rekreationsvärden i odlingslandskapet.

Miljöinvesteringar

Miljöinvesteringar är en del av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Du kan få stöd till investeringar som förbättrar miljön. Det kan till exempel vara att röja betesmark. Det kan också vara att anlägga för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav.

Det finns flera olika möjligheter till stöd under Miljöinvesteringar, se Jordbruksverkets hemsida för mer information.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-18
Sidansvarig: Bjarne Tutturen