Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Naturvårdsrådet

23 februari 2010

Naturvårdsrådet är till för att underlätta informationsutbytet mellan kommunen och föreningar inom natur och friluftsliv. Rådet fungerar exempelvis som samrådspart i kommunens arbete med detaljplaner.

Samverkan mellan kommunen och föreningslivet är nödvändig och fruktsam inom naturvård och samhällsplanering. Naturvårdsrådet består av representanter från Nyköpings kommun och tio lokala naturvårdsföreningar.

Vill din förening vara med?

Föreningar som är verksamma i Nyköpings kommun och som har natur eller friluftsliv inskrivet i sina stadgar får ingå i Naturvårdsrådet. Rådet sammanträder två gånger per år. Däremellan tar föreningsrepresentanterna i rådet även del av remisser, planer med mera från kommunen.

Ta kontakt med någon av kommunekologerna om din förening är intresserad av att medverka.

Nuvarande medlemmar i Naturvårdsrådet

Nyköpings Frisksportklubb, Fågelföreningen Tärnan, Föreningen Sörmlands Ornitologer, Föreningen Sörmlandsentomologerna, Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund, Friluftsfrämjandet i Nyköping, Svenska Jägareförbundet, Sörmlands Skärgårds Intresseföreningen, Botaniska Sällskapet i Stockholm, Föreningen Sörmlandsleden. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-04
Sidansvarig: Per Skyllberg