Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Naturvårdsplan

23 februari 2010

Naturvårdsplanen innehåller en översikt över kommunens naturvärden. Vårt mål är att bevara den biologiska mångfalden, men också att säkerställa att du som medborgare kan få naturupplevelser och möjlighet till rekreation.

Naturen bidrar till mervärden för dig som medborgare och är viktig för kommunens attraktion, både när det gäller turism och inflyttning.

Målen i naturvårdsplanen

Planen innehåller 14 mål. Det här är ett urval:

  • Vi ska förbättra och förstärka barns och ungdomars naturupplevelse i förskola och skola. Att upptäcka naturen i sällskap med vuxna har stor betydelse för barnens utveckling och relation till natur och miljö senare i livet.
  • Vi ska göra naturen mer tillgänglig för alla. Även de som har svårare att röra på sig ska kunna komma ut och njuta av gröna miljöer.
  • Vi ska samverka med föreningar inom naturvårds- och friluftsområden.
  • Våra kommunala naturreservat ska hålla hög kvalité både när det gäller biologisk mångfald, friluftsliv och kulturmiljö.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-10
Sidansvarig: Per Skyllberg
Mer info