Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Mark och skog

Nyköpings expansion av näringsliv och befolkning gör att trycket på kommunen att skapa marker för exploatering och rekreation är väldigt stort.

Kommunens mark

Kommunens markinnehav är i huvudsak beläget i anslutning till våra tätorter, främst runt huvudorten Nyköping. Kommunen äger idag cirka 5000 hektar jordbruks- och skogsmark där jordbruksmarken utgör cirka 1400 hektar och är till största delen utarrenderad.

Våra mål

Kommunen vill skapa ett långsiktigt och hållbart nyttjande av skogsmarken. Skötselmetoderna har i huvudsak tre inriktningar: produktion, natur och rekreation. Vilken inriktning som väljs är beroende på markens läge och förutsättning. Med nuvarande ambition och med tanke på att skogsmarken till största delen är tätortsnära kommer skötselinsatserna mer och mer att gå mot en ökning av rekreationsvärdet. En attraktiv boendemiljö bidrar till kommunens expansion och utveckling.

Skötsel av skog nära tätorterna

Nyköpings kommun har ett samverkansavtal med Skogsstyrelsen kring skötsel av tätortsnära skogar.

Den tätortsnära skogen ägs av såväl kommun som stat och privata markägare. Invånare, skolor och föreningar i tätorten har ofta förväntningar och förhoppningar kring skötseln av den tätortsnära skogen. Många nyttjar skogen för sin vardagliga rekreation och skogen har betydelse för växter och djurs överlevnad i tätorten samt markägarens ekonomi.

I samverkan med Skogsstyrelsen är syftet att bibehålla och skapa höga upplevelse- och vistelsevärden för att stimulera till en ökad frekvens besök i skog och mark samtidigt som kultur- och naturvärden bevaras. Möjligheten till virkesproduktion kan tillvaratas genom en anpassad skogsskötsel inom mindre besökta områden.

Detta innebär rent praktiskt att markägaren samråder med Skogsstyrelsen som i sin tur initierar ett bredare samråd genom att kontakta Nyköpings kommun, intresseorganisationer, föreningar och övriga berörda. 

Skogsstyrelsen erbjuder privata markägare individuell rådgivning om den tätortsnära skogen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-23
Sidansvarig: Annica Nilsson
Mer info