Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Oljetank/cistern

Besiktningskrav på cisterner finns genom Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga varor (NFS 2003:24).

Reglerna gäller för cisterner både ovan och under mark och som rymmer 1-10 m3. Samt även förvaring av mer än 250 liter om placeringen är inom vattenskyddsområde.

Du ansvarar själv för kontrollen

Du som har cistern är själv ansvarig för att lagring och hantering av olja och brandfarliga vätskor sker på rätt sätt. Det innebär bland annat att du ska se till att en kontroll utförs enligt de intervall som gäller den typ av cistern som du har, vanligen vart 6:e eller 12:e år. Efter kontroll av cistern inomhus, utomhus, ovan mark och i mark, ska du spara kontrollrapporten och vid begäran kunna visa upp den för tillsynsmyndigheten.

Hitta godkända kontrollföretag

Vilka företag som är godkända för cisternkontroller kan man få uppgift om via SWEDAC, www.swedac.se, klicka på ackrediteringsregister. Det går också att söka på Gula sidorna, under "Oljesanering, tankrengöring".

Att ta en cistern ur bruk

När cisternen har tagits ur bruk måste detta anmälas till Miljönämnden. Förutom att cisternen ska tömmas och rengöras, är det viktigt att ta bort påfyllningsrör, överfyllnadsskydd med mera så att den inte fylls av misstag. Ligger cisternen i mark ska den i första hand avlägsnas. Om detta inte går får den ligga kvar och ska då fyllas med sand om det behövs för att undvika sättningar i marken. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver utgör farligt avfall och ska lämnas på återvinningscentralen vid Björshult.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren