Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

PCB i byggnader

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp organiska ämnen som i höga halter kan påverka människor och djurs nervsystem, fortplantningsförmåga och immunförsvar.

PCB är inte akut giftigt, men samlas under lång tid i den levande organismen så att halten till slut kan bli skadlig. Det är födointaget som är orsaken till att PCB kommer in i människokroppen men PCB kan också tas upp via lungorna. PCB förs även över från mor till barn genom navelsträngen eller via modersmjölk.

PCB är även problematiskt ur den synvinkeln att det inte bryts ner och oskadliggörs så fort i naturen. Det finns kvar länge och kan därför tas upp av organismerna under lång tid. PCB sprids från byggnader via regnvatten och från byggtippar där PCB finns kvar för att det inte har tagits om hand på rätt sätt. 

Under vissa tidsperioder förekom PCB i byggnader i form av fogmassor, halkfria golv samt isolerrutor och kondensatorer. Kondensatorerna kan finnas i lysarmatur och i enfas-motorer som tvättmaskiner, oljebrännare eller fläktar. 

PCB användes i byggnader under dessa tidsperioder:

 

  • fogmassor från 1956-1973
  • golvmassor från 1956-1973
  • isolerrutor från 1956-1980
  • kondensatorer installerade 1980 och tidigare.

Byggnader som uppförts eller renoverats under dessa tidsperioder måste inventeras med avseende på PCB.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren