Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska finnas hos alla verksamheter där mineralolja riskerar att släppas ut till spill- eller dagvattennätet. Mineralolja är skadligt för våra sjöar, vattendrag samt växt- och djurlivet. Om mineraloljan når reningsverken kan den störa reningsprocessen.

I faktabladet om oljeavskiljare har vi samlat det viktigaste kring vad som gäller för dessa.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren