Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Lantbruk

Miljönämnden utövar tillsyn över att kommunens lantbruk följer miljöbalkens bestämmelser. Delar som ingår i miljöskyddstillsynen är t.ex. gödselhantering, bekämpningsmedel och andra kemikalier, dieselcisterner och avfall.

Gödsel

Kraven på att hantera gödsel för jordbruksföretag är olika beroende på om verksamheten ligger inom nitratkänsligt område eller inte. Från och med 1 januari 2013 klassas hela Nyköpings kommun som nitratkänsligt område och reglerna ska tillämpas från och med 1 januari 2014 i de nya utpekade områdena. I Nyköpings kommun är följande församlingar klassade som känsligt kustområde: Lunda, Tuna, Bergshammar, Tunaberg, Nyköpings församling och Tystbergabygden. Övriga delar av kommunen är klassade som övrigt känsligt område.

När stallgödsel lagras ska sådana lagringsutrymmen vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Detta gäller för gödsel från fler än 2 djurenheter inom känsligt område. Det finns också bestämmelser om minsta lagringskapacitet.

För övriga verksamheter som hanterar gödsel kan Miljönämnden ställa krav utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Information om regler vid gödselspridning finns att läsa på länsstyrelsens hemsida, se relaterad information.

Övrigt

Cisterner och kemikalietillsyn kan du läsa mer om på respektive sida.

Djurskyddskontrollen sköts numera av länsstyrelsen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren